Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

12 februari 2015

De lappendeken van rechtsmiddelen tegen beslissingen over voorlopige hechtenis

Op 10 februari 2015 heeft de HR op vordering van AG Knigge een aantal beslissingen genomen die enige verduidelijking brengen in het stelsel van rechtsmiddelen tegen rechterlijke beslissingen over de voorlopige hechtenis. Die verduidelijking was hoognodig omdat het in de praktijk soms onduidelijk is of, en zo ja, welk rechtsmiddel open staat. Het is dan ook de vraag of nog wel van een stelsel gesproken kan worden. Over een aantal anomalieën in de regeling wordt hieronder ingegaan. In de inleidende video passeren alle zaken waarover de HR op 10 februari j.l. in het kader van de vorderingen tot cassatie in het belang der wet heeft beslist, de revue.
8 september 2014

Zaak Paarlberg zeker niet kansloos bij EHRM

Jan-Dirk Paarlberg, de voormalige vastgoedmagnaat, zit in de gevangenis een straf van 4 jaar uit. Niet voor afpersing van Endstra, zoals velen denken, maar voor een aantal andere misdrijven. De aandacht is in deze column vooral toegespitst op de Endstra-zaak omdat die zaak zo tot de verbeelding spreekt. Niet alleen doordat Endstra kort voor het strafproces tegen Paarlberg werd vermoord, maar ook vanwege de link met Holleeder en de achterbankgesprekken. In de zaak Endstra is Paarlberg veroordeeld voor witwassen. Hij zou grote sommen geld van Endstra hebben afgeperst en dat op zijn rekening hebben ontvangen. Het wrange is dat in 2013 de Hoge Raad heeft beslist dat voor witwassen meer nodig is dan het verwerven of voorhanden hebben van geld dat uit eigen misdrijf afkomstig is. Een juiste beslissing omdat anders dat misdrijf en het witwassen door elkaar heen lopen. Een soort dubbelloops jachtgeweer. Witwassen heeft een zelfstandiger karakter gekregen. Paarlberg zou daarvan nu zijn vrijgesproken. Maar kan van dit veranderd inzicht van de HR niet profiteren. Artikel 1 lid 2 Sr heeft nu eenmaal niet op gewijzigde jurisprudentiële inzichten betrekking. Paarlberg die vermoedelijk behoorlijk zal moeten wennen aan zijn nieuwe onderkomen, laat het er echter niet bij zitten. Hoewel hij tot […]
5 februari 2014

Geeft de HR de verdachte het recht op bijstand bij politieverhoor?

  Een redelijk onbenullige zaak is naar mijn indruk vaak geschikt om principiële discussies op scherp te zetten. Die discussie spitst zich in casu toe op de fundamentele vraag of een verdachte recht heeft op bijstand van een advocaat wanneer hij door de politie wordt  verhoord. En de zaak is inderdaad tamelijk pietluttig. Verdachte is bij arrest van 1 augustus 2011 door het Gerechtshof te Amsterdam wegens het in bezit hebben van een reisdocument, waarvan hij redelijkerwijs moest vermoeden dat dit vervalst is, veroordeeld tot een geldboete van € 100,-. Daar val je niet van achterover. Maar het zit de verdachte kennelijk hoog en hij gaat in cassatie. De verdachte, een Amerikaanse piloot, ontkent in alle toonaarden dat zijn paspoort vals is en klaagt o.a. over het feit dat door het Hof voor het bewijs gebruikt werd gemaakt van zijn tegenover de politie afgelegde verklaring. Daarin had hij gezegd dat hij een verlopen chinees visum uit zijn paspoort had verwijderd  omdat hij de tijd niet had om een nieuw paspoort te verkrijgen. Het paspoort was daardoor beschadigd en dat is strafbaar. Hij was niet in de gelegenheid gesteld om voorafgaande aan dat verhoor een advocaat te consulteren. Op 26 november 2013 neemt […]