november 1, 2013

Dossier Holloway: Boekbespreking

Dankzij Wim van de Pol en Vincent Verweij staat de zaak van de verdwijning van Natalee Holloway weer in de belangstelling. Eerst werd in twee documentaires van Brandpunt Reporter geschetst hoe eenzijdig de beeldvorming van de media in deze zaak is geweest. Eenzijdig omdat de aandacht vrijwel geheel op Joran van der Sloot werd gericht. In de tweede documentaire werd dan ook het perspectief op de zaak verbreed door het vizier te richten op meerdere verdachten en meerdere scenario’s. Voor veel mensen zal  dat een “eyeopener” zijn geweest. De documentaires kunnen worden gezien als de opmaat van het boek dat recent is verschenen. Hierin konden Van de Pol en Verweij zich op basis van informatie uit het politiearchief volop wijden aan een poging tot het ontrafelen van het mysterie van de verdwijning van Natalee Holloway. Meer dan een poging zat er uiteraard niet in. Dat zullen de schrijvers zich van meet af aan hebben gerealiseerd. Zij zijn er niettemin cum laude in geslaagd een boek te schrijven dat leest als een “whodunit”, zonder zich te buiten te gaan aan het debiteren van even spectaculaire als ongeloofwaardige daderschapstheorieën. De verschillende scenario’s die zij ontvouwen zijn goed doordacht en worden op bijna […]
oktober 14, 2013

Levenslang

Mick van Wely heeft een kloek boek over de “straf der straffen” geschreven. Een boek waarin grondig is geïnventariseerd in welke gevallen levenslang is opgelegd en wat de rechters er toe bewoog om die straf op te leggen. Bij een van die gevallen was ik als raadsheer bij het Hof Leeuwarden  betrokken. Het ging om de moord op de 7 jarige Chanel Naomi Eleveld. Mijn bespreking is mede daarom algemeen en deels technisch-juridisch van aard. Van Wely wilde een “zo compleet mogelijk”  boek schrijven over de straf levenslang. In die missie is hij zonder meer geslaagd. Als naslagwerk is het een indrukwekkend epos. De schrijver is dan ook niet over een nacht ijs gegaan.  Hij heeft drie jaar onderzoek gedaan en talrijke bronnen geraadpleegd. De structuur van het boek is een beetje rommelig, maar dat doet zeker niet af aan de lezenswaardigheid van het deel waarin hij enkele casussen beschrijft. De moordzaken die hij daar beschrijft, laten zich lezen als een thriller. Hier doet zich de journalist Van Wely gelden. Wat verderop in het boek komt de historicus naar voren. Soms met fraaie beelden over de tijdsgeest, maar meer nog in de accuratesse waarmee hij gebeurtenissen beschrijft.  Daartussen zit een […]