Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

30 juli 2020

De wereld van Leo van der Weele

Kortgeleden is een nieuw boek van de Groningse schrijver Leo van der Weele verschenen. En wie zich het oeuvre van deze schrijver eigen heeft gemaakt, zal het niet verbazen dat de novelle zich grotendeels in de microkosmos van de huiselijke omgeving afspeelt en dat zich binnen die glazen stolp in een mum van tijd stormachtige relationele ontwikkelingen ontvouwen tussen de mannen en de vrouwen, terwijl de hoofdrolspelers ondertussen van gedachten wisselen over soms actuele, soms historische onderwerpen. In dit boek passeren de jappenkampen, de Bersiap, de politionele acties, het strafrecht, statistisch onderzoek, het onderwijs, de wiskunde en de thuiszorg de revue. Het zijn onderwerpen die vooral iets zeggen over de schrijver. Van der Weele wil een boodschap overbrengen en in ieder geval de lezer tot nadenken aanzetten. De onderwerpen waarover wordt gediscussieerd (al is dat een groot woord omdat er doorgaans weinig tot geen verschil van mening bestaat) hebben in het leven van de schrijver een prominente rol gespeeld en spelen dat in essentie nog steeds. En het is duidelijk dat hij die thema’s onder de aandacht van de lezer wil brengen. Het verhaal laat zich als volgt samenvatten. Twee mannen, rechter Koos en statisticus Rob, en een vrouw, wiskundedocent […]
1 november 2013

Dossier Holloway: Boekbespreking

Dankzij Wim van de Pol en Vincent Verweij staat de zaak van de verdwijning van Natalee Holloway weer in de belangstelling. Eerst werd in twee documentaires van Brandpunt Reporter geschetst hoe eenzijdig de beeldvorming van de media in deze zaak is geweest. Eenzijdig omdat de aandacht vrijwel geheel op Joran van der Sloot werd gericht. In de tweede documentaire werd dan ook het perspectief op de zaak verbreed door het vizier te richten op meerdere verdachten en meerdere scenario’s. Voor veel mensen zal  dat een “eyeopener” zijn geweest. De documentaires kunnen worden gezien als de opmaat van het boek dat recent is verschenen. Hierin konden Van de Pol en Verweij zich op basis van informatie uit het politiearchief volop wijden aan een poging tot het ontrafelen van het mysterie van de verdwijning van Natalee Holloway. Meer dan een poging zat er uiteraard niet in. Dat zullen de schrijvers zich van meet af aan hebben gerealiseerd. Zij zijn er niettemin cum laude in geslaagd een boek te schrijven dat leest als een “whodunit”, zonder zich te buiten te gaan aan het debiteren van even spectaculaire als ongeloofwaardige daderschapstheorieën. De verschillende scenario’s die zij ontvouwen zijn goed doordacht en worden op bijna […]
14 oktober 2013

Levenslang

Mick van Wely heeft een kloek boek over de “straf der straffen” geschreven. Een boek waarin grondig is geïnventariseerd in welke gevallen levenslang is opgelegd en wat de rechters er toe bewoog om die straf op te leggen. Bij een van die gevallen was ik als raadsheer bij het Hof Leeuwarden  betrokken. Het ging om de moord op de 7 jarige Chanel Naomi Eleveld. Mijn bespreking is mede daarom algemeen en deels technisch-juridisch van aard. Van Wely wilde een “zo compleet mogelijk”  boek schrijven over de straf levenslang. In die missie is hij zonder meer geslaagd. Als naslagwerk is het een indrukwekkend epos. De schrijver is dan ook niet over een nacht ijs gegaan.  Hij heeft drie jaar onderzoek gedaan en talrijke bronnen geraadpleegd. De structuur van het boek is een beetje rommelig, maar dat doet zeker niet af aan de lezenswaardigheid van het deel waarin hij enkele casussen beschrijft. De moordzaken die hij daar beschrijft, laten zich lezen als een thriller. Hier doet zich de journalist Van Wely gelden. Wat verderop in het boek komt de historicus naar voren. Soms met fraaie beelden over de tijdsgeest, maar meer nog in de accuratesse waarmee hij gebeurtenissen beschrijft.  Daartussen zit een […]