Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

6 maart 2015

Weekoverzicht uitspraken 6 maart 2015

  Zes uitspraken van de HR op een rijtje. Een over de vraag wanneer een toelichting op de cassatieschriftuur nodig is (ECLI:NL:HR:2015:5110). Natuurlijk de uitspraak over het alcoholslot (ECLI:NL:HR:2015:434), maar ook over de vraag of een toezegging door een hoofdagent van politie consequenties heeft voor het vervolgingsrecht van het OM (ECLI:NL:PHR:2015:86) en over art. 423 lid 2 Sv (wanneer moet appelrechter terugwijzen omdat niet over de hoofdzaak is beslist). En last but not least over eendaadse of meerdaadse samenloop tussen schuldheling en witwassen (ECLI:NL:HR:2015:501) en de verhouding R-C en zittingsrechter  (ECLI:NL:HR:2015:5050). Die laatste uitspraak is belangrijk voor de advocatuur.  —————————————————————————————– Abonneren op Wicher Wedzinga’s You Tube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCvF9yx9zkUPHNUKG83JEUJw   Of volg Wicher Wedzinga: http://www.twitter.com/wicherwedzinga  
18 juni 2014

Strafrechter moet zich vrijer opstellen t.o.v. wetgever

Ik heb het niet zo begrepen op al die enquêtes die aantonen hoe tevreden de Nederlanders zijn met onze rechtspraak. Als we de losse flodders van de SCP en de Internationale Rule of Law Index mogen geloven is het vertrouwen groot. Op de periodieke metingen van deze instantie valt wetenschappelijk veel af te dingen. Volgens Marc Hertogh, hoogleraar rechtssociologie aan de RUG, gaat het om “eendimensionale metingen”. “Als je dieper kijkt, bijvoorbeeld naar de begrijpelijkheid van uitspraken, het toenemende aantal wrakingen en klachten en het oordeel over de eenvoud en duidelijkheid van procedures, vallen er veel kanttekeningen te plaatsen bij de tevredenheid over de Nederlandse rechtspraak”, aldus Hertogh. De kritiek is 0nvolledig, maar terecht. De suggestie die Hertogh vervolgens aandraagt is echter simplistisch. Hij pleit er voor dat de rechtspraak de “wisdom of the crowds” gebruikt. Nog los van het feit dat ik me afvraag of er sprake is van “wisdom” en hoe je die meet, laat staan juridisch vertaalt, lijkt het middel erger dan de kwaal. Een zoveelste losse flodder enquête onder de bevolking zou wel eens een aanbeveling zijn om de talrijke vooroordelen en misvattingen in de maatschappij over de strafrechter en de strafrechtspraak, meer of minder dwingend aan […]