Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

12 mei 2015

Boze burgers en participatie in het strafrecht

Menig lezer zal nog nooit van het woord “co-creatie” hebben gehoord. En het begrip zal vermoedelijk slechts door een enkeling met het strafrecht worden geassocieerd. Daarin zou wel eens verandering kunnen komen. Want de “boze burger” bemoeit zich steeds meer met het recht en vooral met het strafrecht. Rechterlijke uitspraken worden niet als vanzelfsprekend geaccepteerd en het rechterlijk gezag is tanende. Reuring over rechterlijke dwalingen heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Ook de mediacratisering van het recht en vooral van het strafrecht heeft geleid tot dat wat door sommigen een “crisis in de strafrechtspleging” wordt genoemd. De aandacht in de media voor strafzaken is namelijk vaak eenzijdig, ondeskundig en wordt niet zelden ingegeven door de zucht naar  sensatie. En niet te vergeten is de burger van nu niet meer de burger van pakweg 20 jaar geleden. Een tijd waarin rechterlijke uitspraken als vanzelfsprekend werden ervaren. De burger van nu is mondiger, kritischer. Bij dit alles heeft het internet een belangrijke rol gespeeld. In bijv. blogs en op twitter zijn veel kritische geluiden te horen over rechterlijke uitspraken. Op zichzelf valt dat toe te juichen. Het getuigt in ieder geval van betrokkenheid en de rechtspraak is in beginsel gebaat bij kritiek. Maar wel bij […]