Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

10 oktober 2014

Vervolging Wilders juridisch interessant

Nog maar een paar jaar geleden is Wilders in een overigens aanvechtbare uitspraak integraal vrijgesproken. Zowel van groepsbelediging (art. 137c Sr) als van aanzetten tot haat cq. discriminatie (art. 137d Sr). Zijn grote dank ging uit naar zijn advocaat Bram Moszkowicz. Maar hij had ook een grote bos bloemen kunnen sturen naar het OM, dat eigenlijk direct dwars lag. Het had de zaak al geseponeerd en kreeg nu van het Hof Amsterdam in een beklagzaak de oekaze om Wilders te dagvaarden. Tja, dan is het niet zo verwonderlijk dat het OM op een lijn zat met de verdediging en vrijspraak eiste. Nu is Wilders weer de klos en opnieuw gaat het om de eerdergenoemde strafbepalingen. Maar het kardinale verschil is dat Wilders in zijn gewraakte uitspraken van 12 en 19 maart 2014 de pijlen had gericht op de Marokkanen als bevolkingsgroep. En dus niet op het geloof, de islam. Juridisch krijgt de zaak dan een andere dimensie, zij het niet dusdanig als het OM doet voorkomen. Kort gezegd had Wilders luidkeels verkondigd dat er “minder Marokkanen” moesten komen. Een algemene diffamerende uitspraak, waardoor een bevolkingsgroep in zijn eer en waardigheid wordt aangetast.  De kern van de vrijspraak in 2011 was […]
1 juni 2010

Het Utopia van Henk en Ingrid

  1. Woord vooraf: Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti waren twee Italiaanse anarchisten, die op grond van hun politieke overtuiging zijn geëxecuteerd. Met de roofoverval waarvan zij werden beschuldigd, hadden zij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niets te maken. Zij weigerden gratie omdat zij dan schuld hadden moeten bekennen. In de VS en daarbuiten werd massaal geprotesteerd tegen het politieke doodvonnis. Tevergeefs. Op 23 augustus 1927 werden zij op de electrische stoel ter dood gebracht. Vijftig jaar later ondertekende gouverneur Michae Dukakis een proclamatie waarin werd verklaard dat zij geen eerlijk proces hadden gehad. De plannen om een gedenkteken voor Sacco en Vanzetti in Boston te plaatsen, zijn nog steeds niet uitgevoerd. Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti moesten hun overtuiging met de dood bekopen. Het verhaal dateert van lang geleden en lijkt uit de tijd. Niets is minder waar. Tot op de dag van vandaag moeten mensen die niets hebben misdaan, boeten voor hun ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en handicap. Ik geloof niet in een multi-culturele samenleving en ik ervaar een mengeling van angst, afkeer en woede wanneer ik zie welk spoor van bloed door extremisten wordt achtergelaten. Maar in die angst mogen en moeten we niet blijven hangen. Want angst […]