Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

13 juni 2017

The Saturday Night Massacre

Over een paar uur moet de Amerikaanse Minister van Justitie Jeff Sessions voor het Congres getuigen. Het wordt een openbare zitting en hoewel het verhoor (want die kenmerken heeft het als je in de VS door het congres onder de loupe wordt genomen) van groot belang kan zijn, zal het vermoedelijk verbleken bij het verhoor van James Comey, de ontslagen directeur van de FBI. Sessions, die bekend staat als een “weasel”, zal menige lastige vraag ontduiken door zich te beroepen op de “executive privilege” van de president.  Niettemin staat er veel op het spel. De aandacht zal vooral uitgaan naar de vraag waarom Sessions niet ingreep toen Trump hem de kamer uitstuurde omdat hij Comey alleen wilde spreken. Sessions had op dat moment Comey in bescherming moeten nemen. Iets waar Comey, naar eigen zeggen, later ook sterk op aandrong. Comey wilde niet alleen met Trump spreken omdat hij de onafhankelijkheid van de FBI symboliseert en zich op een onbehoorlijke manier onder druk gezet voelde. Trump zelf verklaarde in een interview dat hij Comey de laan uitstuurde omdat hij zijn buik vol had van het onderzoek naar mogelijke “inappropiate” en zelfs criminele contacten tussen leden van zijn campagneteam en Russische “meddlers”. […]
29 mei 2017

De nachtmerrie van Donald Trump

Op 17 mei 2017 werd Robert Mueller tot ‘special counsel’ benoemd met als taak om de Russische interventie in de Amerikaanse verkiezingen te onderzoeken. De focus ligt daarbij op de contacten tussen het campagneteam van Trump en mogelijk van Trump zelf en ‘Russen’. Daarmee kreeg het onderzoek een strafrechtelijke lading. Tot op dat moment was het vooral politiek georiënteerd, waarbij diverse commissies van het House en de Senate over elkaar heen buitelden. Mueller werd benoemd door Rod Rosenstein, de onderminister van Justitie. Hij had wel wat goed te maken nadat hij een advies schreef dat in eerste instantie door Trump en zijn staf werd gebruikt om het ontslag van de directeur van de FBI te rechtvaardigen. Naar verluidt was Rosenstein daar bepaald niet gelukkig mee. En gelukkig voor hem liet Trump niet lang daarna weten dat hij al voordien had besloten om Comey de laan uit te sturen. Daarbij legde Trump een link tussen het ontslag van Comey en het onderzoek van de FBI naar “collusion”. Een link die hem nog wel eens duur zou komen te staan. De benoeming van Mueller moet een mokerslag voor Trump en zijn geestverwanten zijn geweest. Want als er een persoon geschikt is om […]