Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

29 oktober 2013

Marianne Vaatstra “revisited”

Ik was zelf niet aanwezig bij de strafzaak tegen Wim Dankbaar. Had de show al zien aankomen. Juridisch zinloze discussies over het horen van getuigen en een voorspelbaar wrakingsverzoek. Twee zelfs. Het einde van het liedje was dat de Politierechter in Groningen de zaak naar de meervoudige kamer verwees. Daar had de zaak al direct moeten worden aangebracht. Ongelukkig appointering. Omdat ik zelf niet aanwezig was baseer ik mij op de tweets van ervaren rechtbankverslaggevers als Zijlstra en Klomp en ik heb ook het blog van Dankbaar er nog eens op nagelezen. Daarin de processen-verbaal van de wrakingskamers. Al met al ontstaat zo m.i. een goed beeld van het tumultueuze verloop van de zitting. Op zichzelf best wel een interessante zaak, die sterk doet deken aan de smaadzaak waaraan opiniepeiler Maurice de Hond werd onderworpen.
30 mei 2012

Het nieuwe novum: een technisch-juridische en methodologische verkenning

Inleiding De wettelijke regeling van het buitengewone rechtsmiddel van herziening in strafzaken is de laatste jaren onderwerp van debat. De regeling die oorspronkelijk was bedoeld om een rechterlijke uitspraak waarbij een verdachte ten onrechte was veroordeeld te corrigeren is ingrijpend veranderd, omdat ook correctie mogelijk is van een onterechte vrijspraak. Wat gebleven is, is het karakter dat het moet gaan om een buitengewoon rechtsmiddel en dat betekent dat een correctie slechts onder bijzondere omstandigheden mogelijk is.  Een centraal punt daarbij is dat er sprake moet zijn van een “novum”, een nieuw feit, zoals het wel eens simplistisch wordt omschreven. Simplistisch omdat het begrip “feit” veel ruimte laat voor interpretatie van het begrip “nieuw” minder vanzelfsprekend is, dan het op het eerste gezicht voorkomt. In artikel 457 lid 1 sub 2 Wetboek van Strafvordering wordt in dit kader gesproken van : “(…) eenige omstandigheid die bij het onderzoek op de terechtzitting den rechter niet was gebleken en die op zich zelve of in verband met de vroeger geleverde bewijzen met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt in dier voege dat ernstig vermoeden ontstaat dat ware zij bekend geweest, het onderzoek der zaak zou hebben geleid, hetzij tot vrijspraak van den veroordeelde, hetzij […]
23 december 2010

De beerput van de Deventer Moordzaak: Intro

15 februari 2009

Twijfels Deventer Moordzaak na verschijnen boek Bas Haan bepaald niet weggenomen

Bas Haan, De Deventer Moordzaak. Het complot ontrafeld, Nieuw Amsterdam, 2009. De titel en de ondertitel van het boek wekken hoge verwachtingen. Zeker wanneer de eerste zin luidt: “Wie heeft het gedaan, `de boekhouder’ of `de klusjesman’. Een zin die nog eens wordt herhaald op de achterkant van het boek. Daar staat ook dat onderzoeksjournalist Bas Haan op “vakkundige wijze” aantoont waar alle verhalen over die `boekhouder’ en die `klusjesman’ vandaan komen en aan de hand van het complete dossier en nooit eerder gepubliceerde documenten de “complottheorieën” ontrafelt en een antwoord geeft op “alle” belangrijke vragen. Er wordt ons een “ontluisterende” kijk in de gebeurtenissen achter de schermen van zowel politie als justitie en de journalistiek gegeven. Dat belooft heel wat. Maar het boek ontpopt zich niet als “whodunit” en ook niet als een evenwichtige reconstructie van het dossier, maar als een “verklaring van goed gedrag” aan het Hof ’s Hertogenbosch dat Louwes uiteindelijk heeft veroordeeld en een requisitoir tegen Maurice de Hond, de bekende opiniepeiler, die zich publiekelijk afficheert als iemand die er van overtuigd is dat “boekhouder” Louwes, die wegens moord op de weduwe Wittenberg is veroordeeld, onschuldig is. Een requisitoir dat is gebaseerd op de beschuldiging dat […]