Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

11 april 2016

Onverwachte wending in zaak Van Rey: Plasterk moet getuigen

Vandaag stond in het teken van de corruptiebeschuldigingen tegen Van Rey. Beschuldigingen die overigens ook de rest van de week centraal staan. Samengevat komt het erop neer dat Van Rey giften, diensten en beloften zou hebben aangenomen, o.a. van projectontwikkelaar Van Pol. In ruil daarvoor zou Van Rey “als wethouder” (zie verderop) de gulle gevers een voorkeursbehandeling hebben gegeven, vertrouwelijke gemeente-informatie hebben verstrekt en besluitvormingsprocedures hebben beïnvloed. Twee aspecten speelden vandaag een belangrijke rol. Her eerste was een tweet van Minister Ronald Plasterk. Daarin werd de bewering van Van Rey dat onze bestuurscultuur een kwestie is van handje klap en onder-onsjes naar het rijk der fabelen verwezen. Van Rey zelf heeft het overigens in dit verband met een zekere regelmaat over ‘klankborden’. Een domme tweet van Plasterk, alleen al omdat het in ons rechtsstelsel ‘not done’ is dat een politicus zich mengt in een lopende rechtszaak. Helaas leert de praktijk dat politici er een handje van hebben om hun mening te geven over een rechtszaak waarin de rechter nog geen beslissing heeft genomen. Als het ze uitkomt natuurlijk. De advocaat van Van Rey maakte gretig gebruik van de oprisping van Plasterk door de rechtbank te vragen om de bewindsman als […]
16 april 2014

De Demmink verhoren: Emile Broersma en Tjeerd Postma

Emile Broersma Op dinsdag 15 april stond het verhoor van Emile Broersma op de agenda. Tegenwoordig hoofd beveiliging Rijksmuseum, vroeger als rechercheur CID betrokken bij het stukgelopen Rolodexonderzoek. Evenals Leen de Koter ontkent hij dat hij betrokken is bij het Rolodexonderzoek, maar gaandeweg de verhoren lijkt het er steeds meer op dat de vraag naar de inhoud en omvang van het Rolodexonderzoek vooral een juridisch woordenspelletje is, waarvan de minister gebruik maakt.  Wie de inlichtingenfase namelijk ziet als een voorfase en het Rolodexonderzoek als de tactische fase, danst om de hete brij heen en zet de kamer op het verkeerde been. Dan namelijk kan in gemoede worden volgehouden dat Demmink niet voorkwam in het Rolodexonderzoek. Geen krullenjongen trouwens, die Broersma. Hij was commandant van het observatieteam terrorisme en bijzondere taken. Na veel gehakketak over beroepsgeheim en informatieplicht, zwicht Boersma en bevestigt desgevraagd dat hij commandant was van het observatieteam dat Demmink onder de loep moest nemen. Dat was in tweede helft 1998. De opdracht kwam van zijn chef, Knapen. Het team moest informatie verzamelen over vier “verdachten” naar wie de Rijksrecherche onderzoek deed. Demmink was er een van. Maar voordat de observatie van start kon gaan, gaf Knapen de opdracht om het onderzoek te stoppen. Broersma: “Ik […]
6 augustus 2010

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: De mysterieuze verdwijning van Natalee Holloway (2)

  Dwaallichten Nee, het vertrek van Natalee Holloway is zeker niet onopgemerkt gebleven. Na sluitingstijd stonden drommen bezoekers van Carlos & Charlies te wachten op een taxi, die ze naar huis, hotel of een andere bar zou brengen. Natalee zou tegen 01.15 uur samen met Joran in de auto van Deepak zijn gestapt. Satish liep met beiden op en nam plaats naast Deepak, die al in de auto wachtte. Dat Natalee zwaar aangeschoten zo niet dronken is geweest, mag redelijkerwijs worden aangenomen. Ook Joran en de broers Kalpoe bevestigen dit. Een Amerikaanse getuige beweert dat Natalee eerst met Joran en Satish naar buiten kwam, toen de bar weer binnen ging en kort daarna min of meer werd ondersteund door Deepak Kalpoe naar de auto liep. Natalee zou een afhankelijke en gedesoriënteerde indruk hebben gemaakt. Deze getuige en anderen lijken er van uit te gaan dat Natalee door een datedrug als GHB was gedrogeerd en er circuleren verhalen dat hierover min of meer stilzwijgende afspraken bestonden tussen personeel van de bar en enkele klanten, zoals Joran. Het lijkt roddel en achterklap. Er is geen hard bewijs voor, zeker niet in deze concrete zaak. Indicaties zijn er wel. In de drukte waren […]
19 juli 2010

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: De mysterieuze verdwijning van Natalee Holloway (1)

  Een enkele opmerking vooraf: Het is nauwelijks voorstelbaar dat een 18-jarig meisje door toedoen van een paar opgeschoten pubers spoorloos verdwijnt op een eiland als Aruba. En in het “geval” van Natalee Holloway is dat ook niet zo. Er zijn talrijke aanwijzingen, verklaringen en sporen, zoveel, dat het vooral zaak is de relevante informatie te traceren. Want er zijn veel dwaalsporen uitgezet, soms door “aanhangers” van Joran , vaak door sympathisanten van Natalee Holloway en misschien nog wel het meest door de media en goedwillende amateuronderzoekers. Soms met de beste bedoelingen, soms met de intentie de “tegenstander” in een kwaad daglicht te stellen. Ook en met name in deze spraakmakende zaak hebben de mainstreammedia zich weer eens vergaloppeerd en ze zijn dit keer naar de kroon gestoken door de desinformatie die op internet is te vinden.   Ik heb me in deze zaak verdiept, niet zozeer omdat ik mij het lot van Natalee Holloway aantrok, maar meer omdat ik de overtuiging ben toegedaan dat een weldenkend en rationeel handelend persoon, die een gedegen wetenschappelijke achtergrond heeft en die het benodigde doorzettingsvermogen heeft, in staat moet zijn licht te brengen in het mysterie van de verdwijning. De vele “misdaadjournalisten”, programmamakers en hoe ze ook mogen heten, beschikken over […]