Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

27 oktober 2016

Wilders, Elsevier en het gebazel van Ashfin Ellian

Afshin Ellian is deskundig op het terrein van het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie. Als hoogleraar is hij verbonden aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Leiden en regelmatig schrijft hij columns in Elsevier. Van het strafrecht heeft hij geen kaas gegeten en dat blijkt met een zekere mate van regelmaat. Op 5 februari 2016 publiceerde Elsevier een column van zijn hand waarin hij fulmineert tegen een arrest van de Hoge Raad waarin het aanzetten tot ‘onverdraagzaamheid’ als discriminatie werd bestempeld. Volgens Ellian gaat de HR zijn boekje te buiten omdat aanzetten tot onverdraagzaamheid naar Nederlands recht niet strafbaar is. Ik had de column niet gelezen, maar werd er vandaag op gewezen en nadat ik hem las kreeg ik acute maagkrampen. Laat ik beginnen met het enige positieve nieuws voor Ellian. Het klopt dat aanzetten tot ‘verdraagzaamheid’ niet met zoveel woorden in ons Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld. Aanzetten tot discriminatie wel en voor de interpretatie van dat begrip is met name het Internationaal Verdrag van New York doorslaggevend. Daarover gaat het in het gewraakte arrest. Ellian slaat de plank, zoals wel vaker, volkomen mis. Ook de HR zal zich over de interpretatie van strafbepalingen moeten buigen. In dit geval […]
20 maart 2014

Wilders, Opstelten, Teeven en de criminele burgerinfiltrant

De kranten staan vandaag vol van de ronduit verwerpelijke uitspraken van kamerlid Wilders, die toezegde wel even “te zullen regelen” dat het aantal Marokkanen zou worden verminderd. Opgeroepen wordt om aangifte doen, maar of de gewraakte uitspraken van Wilders strafbaar zijn, moet nog maar blijken. In 2011 smoorde de strafzaak tegen Wilders al bij de rechtbank, die hem vrijsprak van (o.a.) aanzetten tot haat en discriminatie. Een vrijspraak die in dank werd aanvaard door het OM en door Wilders. En zo werd een hogere rechterlijke instantie ‘overruled’ door een lagere rechterlijke instantie. Want het Hof had niet alleen de vervolging van Wilders bevolen, maar ook een last tot dagvaarding gegeven. Dat gebeurt zelden. Dat laatste oogde als een motie van wantrouwen richting OM. De beschikking van het Hof las als een veroordeling, maar daar kon de rechtbank zich dus niet in vinden. Ach ja, over veel valt te twisten in het recht. Zeker as het gaat om gecompliceerde delicten in de sfeer van discriminatie, waar bovendien de rechtspraak van het EHRM over vrijheid van meningsuiting een rol speelt. Maar in de krant van vandaag wordt morgen de vis verpakt. Daarom zou het mij niet verbazen als de verontwaardiging over de uitspraken van Wilders snel wegebt. Het is bovendien in […]