Rechtsbijstand

[vc_row css=”.vc_custom_1481053642420{padding-top: 20px !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Rechtsbijstand

Ik was als wetenschappelijk (hoofd)medewerker werkzaam bij eerst de Rijksuniversiteit Groningen en later bij de Universiteit van Amsterdam. Als raadsheer ben ik verbonden geweest aan het Gerechtshof te Leeuwarden. In 1992 ben ik gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid op een proefschrift over openlijke geweldpleging. Op mijn naam staan enkele boeken en  honderden artikelen en columns, waarvan tientallen in gezaghebbende juridische tijdschriften. Sinds juni 2015 gaf ik online colleges baan de Universiteit van Michigan (VS) en momenteel werk ik vooral als wetenschappelijk adviseur op het gebied van het cassatierecht in strafzaken.

Zie voor een globaal overzicht mijn profiel op LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/wicher-wedzinga-03a98845

Advies en rechtsbijstand

Vanuit mijn wetenschappelijke en praktische achtergrond adviseer ik cliënten en analyseer ik juridische vraagstukken, waarbij het accent ligt op het strafrecht en het strafprocesrecht, maar ik mij mettertijd ook heb bekwaamd in andere rechtsgebieden, zoals het civiele recht. Het civiele recht dat overigens ook in het strafrecht een steeds prominentere positie inneemt, omdat de positie van het slachtoffer en in het bijzonder de civiele schadevergoedingsclaim een adequaat weerwoord vereist.

Vakmanschap en objectiviteit zijn mijn keurmerk. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening mijn streven. Mijn achtergrond als wetenschapper en rechter staat borg voor een deskundig en onafhankelijk advies. Een advies dat zich onderscheid van dat van een advocaat, in die zin dat ik meer als onpartijdig rechter naar de zaak kijk.

Ik adviseer cliënten over de juridische mogelijkheden bij rechtbank, Hof, Hoge Raad en EHRM en daarnaast beoordeel en concipieer ik pleitnotities en cassatieschrifturen, schrijf onderzoeksrapporten, beoordeel wetsontwerpen en verleen rechtsbijstand in o.a. commune strafzaken, gratiezaken, procedures bij de Hoge Raad en het EHRM, herzieningszaken en ontnemingszaken. Ook kan men mij benaderen voor het schrijven van een “second opinion”. Daarbij kan ik in overleg een dusdanig tarief in rekening brengen dat een win-win situatie ontstaat.

Samenwerking met advocaten

In toenemende mate werk ik samen met advocaten en veelal pakt die samenwerking goed uit. Zeker voor de cliënt om wie het uiteindelijk te doen is. De manier waarop een advocaat naar een strafzaak kijkt, verschilt van die waarin een wetenschapper en voormalig rechter naar een zaak kijkt. Dat moet niet worden opgevat als een competitiestrijd, maar als een welkome aanvulling. Een sublimatie van elkaars kennis en inzicht.

Ontwikkelingen op strafrechtelijk terrein

Uiteraard verdiep ik mij in de actuele en politieke ontwikkelingen op het terrein van het strafrecht en het strafprocesrecht. Daarover publiceer ik met een zekere regelmaat stukjes op mijn weblog en op betrouwbare internetsites. Ik zie een belangrijke taak voor mij weggelegd in het belichten van de rol van de media, omdat we in een mediacratie leven en de berichtgeving in de (mainstream)media te vaak misleidend en onjuist is. Daarbij probeer ik het strafrecht voor een ieder zo toegankelijk mogelijk te maken door moeilijk vakjargon te vermijden.

Omdat ik goed thuis ben in de fundamenten van het common law-systeem blog ik ook met een zekere regelmaat over het verschil tussen het Angelsaksisch georiënteerde  strafrechtsysteem (plea bargaining, juryrechtspraak) en ons op het Romeinse recht gestoelde civil law-systeem (waaronder, om verwarring te vermijden, ook het strafrecht valt).

Kosten

Ik werk bij voorkeur op basis van een vast tarief, waarin geen kantoorkosten zijn verdisconteerd. Het tarief hangt vooral af van de omvang van het dossier en de complexiteit van de zaak.

Tot slot

Door mijn achtergrond als gezaghebbend wetenschapper en als raadsheer bij het Hof Leeuwarden, maar ook door mijn aandacht voor rechtsbescherming en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens onderscheid ik mij van veel anderen.

Het logo van mijn site is veelbetekenend. Het recht is vaak een schaakspel, waarbij de kwaliteit van de spelers van cruciaal belang is. Kennis van de spelregels, inzicht in het spel en strategie van de tegenstander en een dosis psychologie vormen vaak het halve werk, waarbij aangetekend moet worden dat het speelveld niet wordt beperkt tot de zittingszaal.

Voor meer informatie gelieve te bellen:

050-3641437

06278 31 550

of stuur een email naar info@wicherwedzinga.nl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]