Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

11 april 2016

Onverwachte wending in zaak Van Rey: Plasterk moet getuigen

Vandaag stond in het teken van de corruptiebeschuldigingen tegen Van Rey. Beschuldigingen die overigens ook de rest van de week centraal staan. Samengevat komt het erop neer dat Van Rey giften, diensten en beloften zou hebben aangenomen, o.a. van projectontwikkelaar Van Pol. In ruil daarvoor zou Van Rey “als wethouder” (zie verderop) de gulle gevers een voorkeursbehandeling hebben gegeven, vertrouwelijke gemeente-informatie hebben verstrekt en besluitvormingsprocedures hebben beïnvloed. Twee aspecten speelden vandaag een belangrijke rol. Her eerste was een tweet van Minister Ronald Plasterk. Daarin werd de bewering van Van Rey dat onze bestuurscultuur een kwestie is van handje klap en onder-onsjes naar het rijk der fabelen verwezen. Van Rey zelf heeft het overigens in dit verband met een zekere regelmaat over ‘klankborden’. Een domme tweet van Plasterk, alleen al omdat het in ons rechtsstelsel ‘not done’ is dat een politicus zich mengt in een lopende rechtszaak. Helaas leert de praktijk dat politici er een handje van hebben om hun mening te geven over een rechtszaak waarin de rechter nog geen beslissing heeft genomen. Als het ze uitkomt natuurlijk. De advocaat van Van Rey maakte gretig gebruik van de oprisping van Plasterk door de rechtbank te vragen om de bewindsman als […]
19 november 2014

Het eindspel in de zaak Demmink

Hoewel het strafrechtelijk onderzoek nog lang niet is afgerond, lijkt de zaak Demmink een finaal stadium te hebben bereikt. Op 16 december volgt de uitspraak in de door Demmink tegen het AD aangespannen civiele procedure, waarin de Stichting De Roestige Spijker een hoofdrol voor zich opeiste, maar waarbij het in essentie gaat om de vraag of het AD een artikel over Demmink moet rectificeren. En het strafrechtelijk onderzoek naar verkrachting waartoe de rechter het OM min of meer dwong staat in de steigers, al zijn de aangiftes van twee Turkse jongens die beweren dat zij door Demmink zijn verkracht niet onderzocht. Volgens het OM liggen er rechtshulpverzoeken en is het wachten op het fiat van de Turkse autoriteiten. Of die erg inschikkelijk zijn, waag ik te betwijfelen. Zeker als de zaak Demmink in politieke zin samenhangt met de veroordeling van Baybasin (daarover binnenkort meer). Overigens is het strafrechtelijk onderzoek naar de seksuele escapades van Demmink gaandeweg uitgebreid. En wel zodanig dat eigenlijk in zijn algemeenheid wordt onderzocht of Demmink zich in strafrechtelijke zin heeft vergrepen aan minderjarigen. Laten we beginnen bij de beschikkingen van het Hof. Op 20 januari 2014 beval het Hof ’s Hertogenbosch de vervolging van Demmink. Die […]
19 mei 2014

Verruiming onderzoek Demmink mag geen maskerade worden

De met veel aplomb in de reportage van KRO Brandpunt aangekondigde “nieuwe ontwikkelingen” in de zaak Demmink stelden niet veel meer voor dan de mededeling dat het strafrechtelijke onderzoek was uitgebreid. Het Hof Arnhem had al bevolen dat vervolging (“in de zin van onderzoek”) moest plaatsvinden naar twee aangiftes van Turkse jongens wegens verkrachting uit de jaren negentig. Dat onderzoek strekt zich nu dus ook uit over beweringen van justitieambtenaren dat Demmink seks met jongens zou hebben gehad. Een verruiming die grote gevolgen kan hebben, maar daarover werd in de reportage met geen woord gerept.
5 maart 2014

Demmink onderzoek van binnenuit opgeblazen

  Vandaag was de tweede dag van de voorlopige getuigenverhoren in de zaak Demmink. De verhoren vinden plaats in het kader van een civiele procedure waarin Stichting “De Roestige Spijker” zich wil indekken tegen juridische claims wanneer zij een documentaire over Demmink en zijn (vermeende) pedoseksuele activiteiten  publiekelijk via internet verspreidt. Voor de goede orde: het gaat niet om het achterhalen van de waarheid, maar om aannemelijk te maken dat er voldoende feitelijk basis is om de documentaire over het voetlicht te brengen. Nadat op de eerste dag een aantal getuigen die in de documentaire aan het woord komen door de RC werden gehoord, was het woord nu aan twee rechercheurs die bij het Rolodex-onderzoek waren betrokken. Die eerste dag verliep overigens voorspelbaar teleurstellend. Na zoveel jaar vervagen herinneringen, ook aan ingrijpende gebeurtenissen. Voor een advocaat een koud kunstje om de betrouwbaarheid van de getuigen in diskrediet te brengen. En dat gebeurde dan ook. Het is de taak van de advocaat, maar zegt niets over de betrouwbaarheid. Het versterkt vaak de indruk dat de oorspronkelijke verklaringen geloofwaardig zijn. De tweede dag was het wel raak.