Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

11 april 2016

Onverwachte wending in zaak Van Rey: Plasterk moet getuigen

Vandaag stond in het teken van de corruptiebeschuldigingen tegen Van Rey. Beschuldigingen die overigens ook de rest van de week centraal staan. Samengevat komt het erop neer dat Van Rey giften, diensten en beloften zou hebben aangenomen, o.a. van projectontwikkelaar Van Pol. In ruil daarvoor zou Van Rey “als wethouder” (zie verderop) de gulle gevers een voorkeursbehandeling hebben gegeven, vertrouwelijke gemeente-informatie hebben verstrekt en besluitvormingsprocedures hebben beïnvloed. Twee aspecten speelden vandaag een belangrijke rol. Her eerste was een tweet van Minister Ronald Plasterk. Daarin werd de bewering van Van Rey dat onze bestuurscultuur een kwestie is van handje klap en onder-onsjes naar het rijk der fabelen verwezen. Van Rey zelf heeft het overigens in dit verband met een zekere regelmaat over ‘klankborden’. Een domme tweet van Plasterk, alleen al omdat het in ons rechtsstelsel ‘not done’ is dat een politicus zich mengt in een lopende rechtszaak. Helaas leert de praktijk dat politici er een handje van hebben om hun mening te geven over een rechtszaak waarin de rechter nog geen beslissing heeft genomen. Als het ze uitkomt natuurlijk. De advocaat van Van Rey maakte gretig gebruik van de oprisping van Plasterk door de rechtbank te vragen om de bewindsman als […]
19 mei 2014

Verruiming onderzoek Demmink mag geen maskerade worden

De met veel aplomb in de reportage van KRO Brandpunt aangekondigde “nieuwe ontwikkelingen” in de zaak Demmink stelden niet veel meer voor dan de mededeling dat het strafrechtelijke onderzoek was uitgebreid. Het Hof Arnhem had al bevolen dat vervolging (“in de zin van onderzoek”) moest plaatsvinden naar twee aangiftes van Turkse jongens wegens verkrachting uit de jaren negentig. Dat onderzoek strekt zich nu dus ook uit over beweringen van justitieambtenaren dat Demmink seks met jongens zou hebben gehad. Een verruiming die grote gevolgen kan hebben, maar daarover werd in de reportage met geen woord gerept.
6 maart 2013

Advocatenkantoor Houthoff Buruma onder vuur

Toen Hans Westenberg nog rechter was ontving hij via het bedrijf van zijn echtgenote juridische opdrachten van het advocatenkantoor Houthoff Buruma. Hij werd voor zijn financiële adviezen riant betaald. Het zou gaan om een totaalbedrag van ongeveer 70.000 euro. Te gek om los te lopen natuurlijk. Een advocatenkantoor dat een rechter inhuurt en een rechter die zich op slinkse wijze via het bedrijf van zijn echtgenote laat betalen. Voor Deken Ger Kemper reden om het Houthoff Buruma voor de tuchtrechter te slepen. Niet vanwege “omkoping”, zoals wel wordt gesuggereerd, maar omdat de integriteit van de advocatuur in het geding is. En in dit geval ook de integriteit van de rechterlijke macht. Het kantoor zal met zijn adviseur nog regelmatig in de rechtszaal hebben gezeten. Dan ging het, naar ik aanneem, om andere zaken, maar niettemin. Misschien nog wel het meest “opvallend” is dat er van de zijde van de zittende magistratuur nimmer iets is ondernomen. Niets tegen de rechtbank, die het misschien wist en tolereerde of in ieder geval niet controleerde. En ook niet tegen hun toenmalige confrère Westenberg. Het woord opvallend is natuurlijk een eufemisme. Het stinkt.
31 mei 2011

Chipshol en de stank van corruptie

Het juridisch gevecht van de familie Poot tegen de verkwanseling van het grondgebied rond Schiphol dat zij als directeuren van Chipshol ooit hadden gekocht duurt al bijna twintig jaar en lijkt in een beslissende fase te zijn beland. De 600 hectare grond waarmee vader en zoon Poot visionaire plannen hadden werd bijna letterlijk onder hun weggetrokken door een vonnis van rechter Westenberg, die volgens een verklaring van een klokkenluidster door zijn toenmalig collega Pieter Kalbfleisch is benaderd om de rechtszaak die de op snel geld beluste gebroeders Van Andel tegen Chipshol hadden aangespannen, in goede banen te leiden. Kalbfleisch was namelijk bevriend met Harry van Andel en was ook zakelijk geïnvolveerd omdat hij president-commissaris was van Vomar Voordeelmarkt BV, een bedrijf dat twee miljoen gulden via Van Andel in het vastgoedproject investeerde. Zo gezegd, zo gedaan. De grond, die enorm in waarde was gestegen, werd snel verkocht, Van Andel was man in bonus en Chipshol werd voor vele miljoenen gedupeerd. En hoewel het vonnis van Westenberg in hoger beroep sneuvelde, was het leed al geschied. Zo werkte en werkt het rechtssysteem in Nederland, toen en nu. Er werd nog wel gemiddeld tussen Chipshol en Van Andel, maar daarmee was het […]