Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

18 december 2010

Robert M., het Hofnarretje en de verborgen wereld onder de toga’s

  Zojuist viel mijn oog op een bericht op nu.nl. Het bisdom Den Bosch zou jarenlang dossiers hebben vernietigd waarin informatie stond over seksueel misbruik gepleegd door priesters. Onwillekeurig moest ik denken aan Robert M. de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, die nu ook zou hebben bekend een kindje op het kinderdagverblijf De Toverlantaarn te hebben misbruikt. En even daarna schoten mij vele vergelijkbare zaken te binnen, o.a. die waarop onderzoeksjournalisten als Peter R. de Vries en Roberto Stegeman de aandacht hebben gevestigd. In een daarvan was een voormalige rechter Stolk de hoofdpersoon. Praise the Lord, dacht ik. Die bisschoppen, priesters of hoe ze ook mogen heten komen toch maar goed weg. Het is een vorm van maatschappelijk ingebedde criminaliteit welke uitmondt in klassenjustitie die zijn weerga niet kent en die in het door en door hypocriete Nederland een goede voedingsbodem vindt. Geen land, voor zover ik weet, waar politie, justitie en rechters zo goed hebben samengewerkt met de Nazi’s. Terwijl de hele wereld in de jaren 1940-1945 in brand stond, werd in ons oliebollenlandje een religieuze twist uitgevochten of Jezus nu wel of niet wijn dronk bij het laatste avondmaal. Dat zegt veel. Tijdens een bezoek van Koningin Beatrix een […]
23 september 2010

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot

  De mysterieuze verdwijning van Natalee Holloway (3)   Een schreeuw in het donker Beelden zeggen soms meer dan woorden. De navolgende collage van foto’s kan worden begrepen als een manier om het verhaal dat daarna volgt bevattelijker en levendiger te maken. De volgorde van de foto’s is veelzeggend. Sommige foto’s zullen tot nadenken stemmen en in ieder geval op het eerste gezicht niet onmiddellijk duidelijk zijn. Probeer ze te duiden. Dat kan onder meer door kennis te nemen van de inhoud van het deel van het strafdossier dat op internet is terug te vinden en dat ik met behulp van deze link toegankelijk maak. Dat strafdossier is slechts een klein deel van het zaakdossier over de zaak Holloway. Lees het via eerdergenoemde link beschikbare dossier zorgvuldig en neem minst genomen kennis van de verklaringen van enkele van de hoofdrolspelers in dit drama. Voorzover ik heb kunnen verifiëren zijn de in het dossier opgenomen stukken authentiek. Bij het kennis nemen en beoordelen van de verklaringen dient de stand van het onderzoek in aanmerking te worden genomen en tevens rekening te worden gehouden met een aantal belangrijke factoren: wat is de volgorde van de verhoren (let ook op de dag en vooral […]