Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

6 augustus 2010

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: De mysterieuze verdwijning van Natalee Holloway (2)

  Dwaallichten Nee, het vertrek van Natalee Holloway is zeker niet onopgemerkt gebleven. Na sluitingstijd stonden drommen bezoekers van Carlos & Charlies te wachten op een taxi, die ze naar huis, hotel of een andere bar zou brengen. Natalee zou tegen 01.15 uur samen met Joran in de auto van Deepak zijn gestapt. Satish liep met beiden op en nam plaats naast Deepak, die al in de auto wachtte. Dat Natalee zwaar aangeschoten zo niet dronken is geweest, mag redelijkerwijs worden aangenomen. Ook Joran en de broers Kalpoe bevestigen dit. Een Amerikaanse getuige beweert dat Natalee eerst met Joran en Satish naar buiten kwam, toen de bar weer binnen ging en kort daarna min of meer werd ondersteund door Deepak Kalpoe naar de auto liep. Natalee zou een afhankelijke en gedesoriënteerde indruk hebben gemaakt. Deze getuige en anderen lijken er van uit te gaan dat Natalee door een datedrug als GHB was gedrogeerd en er circuleren verhalen dat hierover min of meer stilzwijgende afspraken bestonden tussen personeel van de bar en enkele klanten, zoals Joran. Het lijkt roddel en achterklap. Er is geen hard bewijs voor, zeker niet in deze concrete zaak. Indicaties zijn er wel. In de drukte waren […]
19 juli 2010

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: De mysterieuze verdwijning van Natalee Holloway (1)

  Een enkele opmerking vooraf: Het is nauwelijks voorstelbaar dat een 18-jarig meisje door toedoen van een paar opgeschoten pubers spoorloos verdwijnt op een eiland als Aruba. En in het “geval” van Natalee Holloway is dat ook niet zo. Er zijn talrijke aanwijzingen, verklaringen en sporen, zoveel, dat het vooral zaak is de relevante informatie te traceren. Want er zijn veel dwaalsporen uitgezet, soms door “aanhangers” van Joran , vaak door sympathisanten van Natalee Holloway en misschien nog wel het meest door de media en goedwillende amateuronderzoekers. Soms met de beste bedoelingen, soms met de intentie de “tegenstander” in een kwaad daglicht te stellen. Ook en met name in deze spraakmakende zaak hebben de mainstreammedia zich weer eens vergaloppeerd en ze zijn dit keer naar de kroon gestoken door de desinformatie die op internet is te vinden.   Ik heb me in deze zaak verdiept, niet zozeer omdat ik mij het lot van Natalee Holloway aantrok, maar meer omdat ik de overtuiging ben toegedaan dat een weldenkend en rationeel handelend persoon, die een gedegen wetenschappelijke achtergrond heeft en die het benodigde doorzettingsvermogen heeft, in staat moet zijn licht te brengen in het mysterie van de verdwijning. De vele “misdaadjournalisten”, programmamakers en hoe ze ook mogen heten, beschikken over […]
11 juni 2010

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: Het voorspel

De ontmaskering? Het lot van Joran van der Sloot is bezegeld en was eigenlijk al jaren bezegeld. Joran heeft levenslang en die straf is hem niet door een rechter, maar door de media opgelegd. Niet vandaag, maar al jaren geleden. Want zo gaat dat vandaag de dag. Criminaliteit spreekt tot de verbeelding en de media maken daar gretig gebruik van. Al of niet getipt door politie of justitie, zijn de media er als de kippen bij om de huiszoeking (doorzoeking) en arrestatie vast te leggen. Een sappig verhaal in de krant en sensationele tv-beelden doen de rest. De verdachte, die nog op het politiebureau zit bij te komen van de schrik, is al publiekelijk veroordeeld. En mede dankzij internet ziet hij tot in lengte van jaren zijn naam voorbij komen. Wanneer hij pech heeft kan elke idioot of complotdenker op een meer of minder obscure website op internet zijn of haar perfide fantasieën de vrije loop laten en het is bijna onmogelijk deze schotschriften te laten verwijderen. Een straf die nergens in de wet wordt vermeld, waarvan de oplegging niet met waarborgen is omgeven en die hooguit door de rechter in mindering wordt gebracht. Zoiets als een verkapte vorm van voorarrest. […]