De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: De mysterieuze verdwijning van Natalee Holloway (2)

Clocks
29 juli 2010
Aankondiging: Natalee Holloway deel 3 (voor iedereen toegankelijk!)
15 augustus 2010
Show all

 

Dwaallichten

Nee, het vertrek van Natalee Holloway is zeker niet onopgemerkt gebleven. Na sluitingstijd stonden drommen bezoekers van Carlos & Charlies te wachten op een taxi, die ze naar huis, hotel of een andere bar zou brengen. Natalee zou tegen 01.15 uur samen met Joran in de auto van Deepak zijn gestapt. Satish liep met beiden op en nam plaats naast Deepak, die al in de auto wachtte. Dat Natalee zwaar aangeschoten zo niet dronken is geweest, mag redelijkerwijs worden aangenomen. Ook Joran en de broers Kalpoe bevestigen dit. Een Amerikaanse getuige beweert dat Natalee eerst met Joran en Satish naar buiten kwam, toen de bar weer binnen ging en kort daarna min of meer werd ondersteund door Deepak Kalpoe naar de auto liep. Natalee zou een afhankelijke en gedesoriënteerde indruk hebben gemaakt. Deze getuige en anderen lijken er van uit te gaan dat Natalee door een datedrug als GHB was gedrogeerd en er circuleren verhalen dat hierover min of meer stilzwijgende afspraken bestonden tussen personeel van de bar en enkele klanten, zoals Joran. Het lijkt roddel en achterklap. Er is geen hard bewijs voor, zeker niet in deze concrete zaak. Indicaties zijn er wel.

In de drukte waren er slechts enkele klasgenoten die het vertrek van Natalee opmerkten. Zelf zou ze uitbundig zijn geweest en een klasgenoot iets hebben toegeroepen, die daarop tot twee keer toe probeerde haar over te halen uit de auto te stappen. Wie dat is geweest is onduidelijk. Wilde Natalee iemand jaloers maken? Hoe dan ook, ook Joran, Deepak en Satish wisten menig oog op hun gericht. Dat alleen al maakt het onwaarschijnlijk dat zij op dat moment van plan zouden zijn geweest om Natalee te verkrachten of van het leven te beroven. De politie heeft tijdens het opsporingsonderzoek voormalige vriendinnen van Joran gehoord en er zouden drie meisjes zijn geweest die zich al voor de verdwijning van Natalee Holloway bij de politie hadden gemeld met “klachten” over Joran. Eén getuige verklaarde dat zij een drankje van Joran zou hebben gekregen, waarna haar lippen “tintelden”. Dat zou kunnen duiden op een datedrug. Geen van de getuigen heeft echter aangifte gedaan.

Niet uitgesloten kan worden dat Joran van der Sloot al dan niet samen met een of meer anderen het oog hadden laten vallen op de extraverte Amerikaanse studentes. Joran zou volgens een getuige al eerder in de week in de buurt van studentes zijn gezien. Natalee zou verliefd zijn op een blonde Nederlandse jongen. In dit verband valt de naam van Geoffrey van Croimvort, een vriend van Joran, die als een strandwacht werkt. Zijn vader regelt de beveiliging op en rond de hotels. Van Croimvort wordt later gearresteerd op verdenking van handel in drugs. De verdenking houdt geen stand. Op zichzelf hoeft een dergelijke interesse van de zijde van Joran en zijn vrienden en kennissen uiteraard niets te zeggen. Het lijkt me tamelijk normaal. Dat wordt anders als die interesse ten doel heeft de meisjes seksuele diensten voor anderen te laten verrichten. Daarvoor bestaan aanwijzingen.

Zo is het pornocircuit of wat daarvoor doorgaat in ieder geval voor vrienden van Joran geen onbekend terrein. Freddy Zedan, zijn buurjongen en beste vriend, schijnt enige ervaring op dit gebied te hebben gehad en werd op 26 augustus 2005 gearresteerd omdat hij een minderjarig meisje zou hebben misbruikt en daarvan opnames zou hebben gemaakt. En Lorenzo van Rijn, een vriend van Joran die in XTC zou handelen, was een bekende, zo niet een vriend van Paul Brough, alias Mr. Pink, een producer van pornofilms, die ook op en vanuit Aruba opereerde en met grote regelmaat vers bloed nodig had. Zou het de bedoeling zijn geweest om een Amerikaans meisje in een pornofilm te laten figureren of als een escort in te laten huren? Want uitgerekend op die bewuste zondag had de Arubaanse overheid escortdiensten verboden. En was daarbij het vizier eerst gericht op bijv. Ruth McVay en ontpopte later min of meer bij toeval Natalee Holloway zich als het ideale slachtoffer? Is het toevallig dat Lorenzo van Rijn op de zondagavond een feest en after party had gepland en dat Mr. Pink vlak na de verdwijning van Natalee Holloway zijn actviteiten op Aruba, inclusief zijn escortbedrijf, abrupt beëindigde en zich uit de voeten maakte? Is het toevallig dat Joran in het holst van de nacht een sexfilm van Mr. Pink downloadde? En eerst envooral: Is het toeval dat Joran volgens een tot nu toe publiekelijk onbekende getuige niet, zoals gebruikelijk, vlakbij zijn huis op de bus naar school stapte, maar een eind daar vandaan, namelijk bij het huis van …. Lorenzo van Rijn!

Er zijn aanwijzingen dat Joran al voordat hij tijdens het pokertoernooi in het Excelsior-casino werd uitgenodigd om naar Carlos & Charlies te gaan, op de hoogte was van de plannen van de Amerikaanse studentes. Zo verklaart zijn vriend en vaste stapmaatje Jaime Carrasquilla dat hij tussen 16.00 uur en 19.00 uur door Joran werd gebeld met het verzoek die avond met de studentes te stappen. Maar Jaime liet het afweten. Joran markeert het gesprek omstreeks 23.00 uur, rond de tijd dat hij Deepak zou hebben gebeld. Uit de FBI-verklaring van Lee Broughton blijkt dat Joran overdag op het strand al kennis had gemaakt met in ieder geval Lee en Natalee. Het zal een vluchtige kennismaking zijn geweest. Vermoedelijk is Joran toen ter ore gekomen dat de meisjes naar Carlos & Charlies zouden gaan. Er zijn zelfs verklaringen afgelegd waaruit kan worden afgeleid dat Joran al enkele dagen in de buurt van de studentes rondhing.

Misschien heeft Joran bij op het strand verteld dat hij deel zou nemen aan het pokertoernooi in het Excèlsior-casino. Het was een “free poker tournament”. Joran nam regelmatig deel aan dat soort toernooien, die iedere week in een ander hotel worden gehouden, Maar het zou de eerste keer zijn, zo beweert Joran later, dat zijn vader meedoet. Paul van der Sloot landt diezelfde middag op het vliegveld, na korte tijd met Anita, zijn echtgenote, op familiebezoek in Nederland te zijn geweest. Voor Van der Sloot wellicht een uitgelezen mogelijkheid om bij te komen van de schrik. Een paar dagen er voor had hij te horen gekregen dat hij was gezakt voor een soort examen dat behoorde bij zijn opleiding tot rechter. Anita komt een paar dagen later terug. Of Joran zijn vader van het vliegveld ophaalt is onduidelijk, maar op beeldopnames die ook op you Tube zijn te bewonderen, lijkt het er op dat Joran en Paul aan dezelfde Blackjacktafel zitten met tussen hen in Ruth McVay en Natalee Holloway.

Joran was als eerste uitgeschakeld, maar mocht de plaats van zijn vader innemen, die op 18 juni 2005 als getuige bij de politie verklaart dat hij omstreeks 18.30 uur naar huis is gegaan, om zijn jongste zoon op te vangen. Des te opmerkelijker dat op bovenstaande videobeelden is te zien dat iemand die verdacht veel op Paul van der Sloot lijkt naast Natalee Holloway aan de BlackJacktafel zit. Joran zit naast Ruth McVay, die er de dagen er voor driehonderdzestig dollar van haar vader door zou hebben gejast en helpt haar iets van het geld terug te winnen. Het moet dan al lang na 18.30 uur zijn geweest. De wijzers van de klok op de video staan op 20.15 uur! (de laatste twee cijfers zijn niet te zien, maar op de twee onderstaande video’s wordt het duidelijker). Of het Paul van der Sloot is, staat niet ondubbelzinnig vast. als het hem is, roept dat vragen op. Een belangrijke vraag is of Paul van der Sloot zijn zoon Joran om 11.00 uur voor deuren van Mac Donalds heeft afgehaald en naar huis heeft gebracht, iets dat vader en zoon herhaaldelijk beamen.

  

        

Op de beveiligingscamera’s is niet te zien dat Joran omstreeks die tijd bij Mac Donalds op zijn vader wacht en ook Paul van der Sloot noch zijn auto zijn daarop te zien. Volgens de moeder van Natalee Holloway heeft de vader van Joran in haar bijzijn en dat van het Amerikaanse overvalcommando dat in de nachtelijke uren van 31 mei voor de deur van de familie van der Sloot stond beweerd dat hij Joran om 04.00 uur bij Mac Donalds heeft opgehaald. Maar ook daarvan zijn geen beelden, beweerdelijk omdat die op het moment dat zij werden opgevraagd al waren gewist. Tien getuigen kunnen haar lezing bevestigen, claimt Beth Holloway, maar van die tien blijken er later zes te zijn die aan geheugenverlies lijden. Twee politieagenten die ook bij de confrontatie tussen de familie Van der Sloot en Holloway aanwezig waren, kunnen zich dat wel herinneren en dat zou de reden of een van de redenen zijn, waarom de schadeclaim die Paul van der Sloot later indient, uiteindelijk wordt afgewezen. Er is dus reden om aan te nemen dat Paul van der Sloot om 04.00 uur Joran bij Mac Donalds heeft opgehaald. Wat deed Joran daar op dat tijdstip? Was hij alleen? En hoe verhoudt zich dat tot de computerlogin tijden en de verklaring van de getuige die Joran en zijn vader omstreeks hetzelfde tijdstip bij het huis van Eddy Mansur heeft gezien? Joran zou eerst richting huis hebben gelopen en daarna met zijn vader de auto in omgekeerde richting zijn vertrokken? Het lijkt het een of het ander, maar getuigen kunnen zich vergissen, zeker in tijden.

Of Van der Sloot zijn zoon al dan niet om 23.00 uur bij Mac Donalds heeft opgehaald, lijkt een minder belangrijk detail. Maar dat hoeft het niet te zijn. Want als Joran niet omstreeks die tijd bij Mac Donalds op zijn vader stond te wachten, geeft dat voedsel aan de gedachte dat er zich in de uren voorafgaande aan de ontmoeting tussen Joran en Natalee in de bar Carlos & Charlies een ander en mogelijk sinister scenario heeft afgespeeld. In dat scenario past dan de verklaring van de getuige die beweert Joran en Deepak al om 23.00 uur samen te hebben gezien in de buurt van de Marina jachthaven. De getuige kan niet bevestigen dat Satish daarbij aanwezig was, maar dat lijkt aannemelijk. Het zou ook verklaren waarom Joran in zijn verklaring op 9 juni 2005 verklaart dat hij omstreeks 23.00 uur – vermoedelijk iets daarvoor – Deepak op diens werk belt om te vragen of hij zin heeft om mee uit te gaan, terwijl het internetcafé waar Deepak als assistent-manager werkt, uitgerekend op zondagavond niet om 23.00 uur, maar al om 22.00 uur sluit. De kernvraag is dan vervolgens waarom Joran en Paul zouden liegen en wat Joran, Deepak en mogelijk Satish in die tijd in hun schild hebben gevoerd. Complotdenkers moeten daarbij niet direct denken aan een scenario waarin Natalee Holloway de hoofdrol speelt, want als Joran en/of anderen het al op de Amerikaanse studenteshadden gemunt, zou dat bijv. ook Ruth McVay kunnen zijn geweest.

Ondertussen vloeit de drank rijkelijk in het Excelsior casino. De dienstdoende croupiers Elzeline Tromp en Sandy Dirks merken op dat vooral Natalee zich laaft aan de drank. De rum en de wodka zullen er stevig in hebben gehakt. Guido Wever, de vriend van Joran, heeft alleen aan het begin van de avond dienst en is na zijn dienst vertrokken. Joran neemt nog even een kijkje bij de sportsbar, waar ook twee kennissen, onder wie Luis Betancourt, aanwezig zijn. De studentes proberen opnieuw Joran over te halen om mee te gaan naar Carlos & Charlies, maar Joran loopt niet over van enthousiasme, althans zo lijkt het. Volgens André dos Santos, die met zijn vader ook aan het pokertoernooi deelnam, daarentegen was Joran er wel voor te porren. Joran belt Deepak, die tot 22.00 uur in een internetcafé werkt en vraagt hem of hij en Satish zin hebben om mee te gaan. Deepak heeft er wel oren naar.

Het duurt opvallend lang voordat Deepak en zijn broer Satish Joran komen ophalen. De verklaringen over het tijdstip lopen uiteen, maar het is al tegen middernacht. Joran mag dan hebben gezegd dat het op zondagavond een dooie boel zou zijn, in Carlos & Charlies is het die zondag best gezellig, lijkt het. Onder de bezoekers uiteraard veel Amerikanen uit Mountain Brook, die hun laatste avond op het eiland komen vieren en waarvan een aantal tot in de vroege ochtenduren in en rond het Holiday Inn de stemming er in houden. Maar ook een aantal eilandbewoners zijn in de bar aanwezig. Onder hen ook Steve Croes, die zondag niet had gewerkt. Geoffrey van Croimvort was er niet bij. Misschien hield hij het na de ruzie met een klasgenoot van Natalee, die zich ergerde aan de manier waarop hij zich aan Natalee opdrong, voor gezien.

Joran, Deepak en Satish kwamen vlak voor sluitingstijd de bar binnen. Weinig tijd om de Amerikaanse meisjes te versieren. Joran had het duidelijk gemunt op Ruth McVay, maar zij koppelde hem direct aan Natalee, door volgens Joran te zeggen dat Natalee “shotgun” op hem had. Het verzoek van Natalee om met haar te dansen, wimpelde Joran af, waarna zij het een tweede keer probeerde. Deepak was binnen de kortste keren in een vechtpartij verwikkeld. Natalee en haar vrienden en vriendinnen waren al wat langer in Carlos & Charlies. Belangrijke en waardevolle spullen hadden Natalee en haar kamergenotes voor alle zekerheid op de kamer achtergelaten. Ze had haar rijbewijs en 50 dollar bij zich, zoals Deepak zich later feilloos wist te herinneren. Een creditcard mocht ze van haar moeder Beth niet meenemen. Misschien had ze ook een gehuurd mobieltje bij zich, waarmee ze lokaal kon bellen. Haar eigen mobiel was ingesteld op internationale gesprekken, maar deed het niet. In ieder geval maakte ze er, volgens Beth, geen gebruik van.

Drankjes zijn niet goedkoop in Carlos & Charlies. Maar Natalee kon met haar 50 dollar wel uit de voeten. Zij, Lee Broughton en andere klasgenotes liggen met een zekere regelmaat op de bar om een jongen de gelegenheid te bieden een Jellyshot te drinken. En er werd natuurlijk veel gedanst. Joran zag Natalee dansen en misschien had hij vanaf dat moment ook wel “shotgun” op de kleine, blonde Natalee. Kort daarna lag Natalee op de bar en nam Joran een Jellyshot. De Bacardi 151, gevolgd door een chaser, was voor Natalee vermoedelijk te veel. Twee klasgenoten van haar verklaren, zoals we zagen, te hebben gezien hoe zij ondersteund door Deepak naar de zilverkleurige Honda Civic werd geleid.

Vervolgens zou volgens de verklaringen van Joran, Deepak en Satish koers zijn gezet naar het California Lighthouse omdat Natalee naar haaien wilde kijken. In zijn verklaring van 9 juni zegt Joran dat Natalee haaien wilde zien en dat hij daarop voorstelde om naar het California Lighthouse te gaan. Natalee zou nog een soort laatste toeristische toer over het eiland althans over een deel van het eiland hebben willen maken. Slechts een enkele klasgenoot zag dat Natalee in een auto met drie “vreemde” jongens zat. Een jongen probeerde haar over te halen uit te stappen. Wie dat is geweest is onduidelijk. Natalee schijnt zich tamelijk luidruchtig te hebben gedragen en de indruk zou zelfs kunnen ontstaan dat zij indruk op klasgenoten probeerde te maken, hetzij door onder de aandacht te brengen dat zij in een mooie, blitse zilvergrijze Honda Civic zat, hetzij dat zij Joran aan de haak had geslagen, hetzij beide.

Daarna begint een merkwaardige rondreis, als we al van een rondreis mogen spreken. Een reis met merkwaardige incidenten en gebeurtenissen. Het is die nacht druk. Een groot aantal auto’s rijdt kris kras over de verharde en onverharde wegen van Aruba. Bekende personen worden op vreemde plaatsen gesignaleerd. Er is druk telefoonverkeer op onmogelijke tijdstippen. Een meisje dat valt en opstaat, valt en opstaat. En een oververmoeide Joran die in de vroege ochtend op een ongebruikelijke lokatie op de bus stapt. De verwarring groeit en de dwaallichten worden steeds groter. Deels veroorzaakt door een opsporingsonderzoek dat technisch en tactisch uit de hand loopt en bewust lijkt te zijn gemanipuleerd.

Zie hierover binnenkort meer……………

Copyright@Wedzinga2010