Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

12 mei 2010

George Orwell in het strafrecht

  Terwijl in onze politiestaat een kleine kliek regenten de dienst uitmaakt en de bestuurlijke baantjes onder elkaar verdeelt, zetelt op het Ministerie van Justitie een Secretaris-Generaal die zich al sinds jaar en dag schuldig maakt aan seksueel misbruik van minderjarigen en die door een kleine kring van perfide geestverwanten de hand boven het hoofd wordt gehouden. Terwijl ieder ander al bij de eerste aangifte door een arrestatieteam met veel geweld was ingerekend, mag deze man zijn goedbetaalde functie blijven uitoefenen. Zelfs een strafrechtelijk onderzoek blijft achterwege. Tot die kring van geestverwanten behoort een inmiddels deels met naam en toenaam bekende groep magistraten en advocaten. De troonopvolgers van mr. Stolk, zullen we maar zeggen. De groepsleden hebben macht en genieten status. Dat laten zij zich vanzelfsprekend niet ontnemen. Ook enkele vooraanstaande politici maken er deel van uit. Zo geniet de eerder genoemde Secreatris-Generaal strafrechtelijke immuniteit, o.a. omdat Turkije, waar hij af en toe de bloemetjes heeft buiten gezet en op de polaroid ie gezet, Nederland op het hoogste politieke niveau chanteert. Het slachtoffer daarvan is een Turkse meneer die op valse gronden tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld om te voorkomen dat hij de politiek-bestuurlijke elite in Turkije aan de schandpaal nagelt. Zijn Amsterdamse advocate tracht […]
21 juni 2007

Mijn gesprekken met Danny

Vanmorgen omstreeks een uur of tien ging de telefoon. Het was Danny. “Ja, hier met Danny. Hoe is het met u?