Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

1 november 2013

Dossier Holloway: Boekbespreking

Dankzij Wim van de Pol en Vincent Verweij staat de zaak van de verdwijning van Natalee Holloway weer in de belangstelling. Eerst werd in twee documentaires van Brandpunt Reporter geschetst hoe eenzijdig de beeldvorming van de media in deze zaak is geweest. Eenzijdig omdat de aandacht vrijwel geheel op Joran van der Sloot werd gericht. In de tweede documentaire werd dan ook het perspectief op de zaak verbreed door het vizier te richten op meerdere verdachten en meerdere scenario’s. Voor veel mensen zal  dat een “eyeopener” zijn geweest. De documentaires kunnen worden gezien als de opmaat van het boek dat recent is verschenen. Hierin konden Van de Pol en Verweij zich op basis van informatie uit het politiearchief volop wijden aan een poging tot het ontrafelen van het mysterie van de verdwijning van Natalee Holloway. Meer dan een poging zat er uiteraard niet in. Dat zullen de schrijvers zich van meet af aan hebben gerealiseerd. Zij zijn er niettemin cum laude in geslaagd een boek te schrijven dat leest als een “whodunit”, zonder zich te buiten te gaan aan het debiteren van even spectaculaire als ongeloofwaardige daderschapstheorieën. De verschillende scenario’s die zij ontvouwen zijn goed doordacht en worden op bijna […]
16 september 2013

Opleggen voorlopige hechtenis tussen neus en lippen door

Ybo Buruma heeft gelijk dat voorlopige hechtenis te vaak te routineus wordt opgelegd, maar ongelijk waar hij opmerkt dat ons strafrechtelijk systeem, afgezien van schadevergoeding, geen prikkel kent om onrechtmatige detentie te vermijden. Die prikkel is er wel degelijk, alleen rechters maken er geen gebruik van. In ons strafvorderlijk systeem moet onderscheid worden gemaakt tussen inverzekeringstelling een voorlopige hechtenis. In het betoog van Buruma in  Crimesite loopt dat door elkaar heen. Inverzekeringstelling duurt enkele dagen. Er komt geen rechter aan te pas. Wel een hulpofficier van justitie die als een blinde vink na het verhoor dat op de aanhouding van verdachte volgt, het bevel inverzekeringstelling tekent. Ook een schande, al staat de inverzekeringstelling in het teken van de opsporing. Een redelijke verdenking is voldoende. Daarna kan de verdachte in voorlopige hechtenis worden gesteld. Die voorlopige hechtenis bestaat volgens de wet uit bewaring, gevangenhouding en gevangenneming en kan soms jaren duren. Over de voorlopige hechtenis wordt door rechters geoordeeld en de wet kent wel degelijk prikkels om daar niet lichtvaardig mee om te springen. Zo is volgens ons Wetboek van Stafvordering een “redelijke verdenking” niet (meer) voldoende, maar zal er sprake moeten zijn van “ernstige bezwaren”. En daar zit `em de […]