Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

12 augustus 2013

Nieuwe rechtersopleiding leidt tot mediapapagaaien

  Op 1 januari 2014 start de nieuwe rechtersopleiding. De voorfase van die opleiding werd op 11 augustus goedgekeurd. Kennelijk is de huidige opleiding gedateerd. Te weinig oog voor de samenleving, zo valt in het persbericht op de site van www.rechtspraak.nl te lezen. Rechters moeten ook breder worden opgeleid. Het klinkt allemaal nogal wollig. Rechters moeten een zelfstandige magistratelijke attitude ontwikkelen en niet direct vanuit de organisatie denken. “Wij vragen onze rio’s ( rechters in opleiding, WW) direct na te denken over wat ze meebrengen, wat voor rechter ze willen zijn en hoe ze dat denken te bereiken”, vertelt Rosa Jansen, voorzitter van het College van Bestuur van SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. SSR verzorgt de nieuwe opleiding samen met de gerechten. Het zijn allemaal weinigzeggende sweeping statements. Ongetwijfeld bedacht door een team managers die met iets nieuws moesten komen en die nu het onheil op zich afroepen.
6 maart 2013

Advocatenkantoor Houthoff Buruma onder vuur

Toen Hans Westenberg nog rechter was ontving hij via het bedrijf van zijn echtgenote juridische opdrachten van het advocatenkantoor Houthoff Buruma. Hij werd voor zijn financiële adviezen riant betaald. Het zou gaan om een totaalbedrag van ongeveer 70.000 euro. Te gek om los te lopen natuurlijk. Een advocatenkantoor dat een rechter inhuurt en een rechter die zich op slinkse wijze via het bedrijf van zijn echtgenote laat betalen. Voor Deken Ger Kemper reden om het Houthoff Buruma voor de tuchtrechter te slepen. Niet vanwege “omkoping”, zoals wel wordt gesuggereerd, maar omdat de integriteit van de advocatuur in het geding is. En in dit geval ook de integriteit van de rechterlijke macht. Het kantoor zal met zijn adviseur nog regelmatig in de rechtszaal hebben gezeten. Dan ging het, naar ik aanneem, om andere zaken, maar niettemin. Misschien nog wel het meest “opvallend” is dat er van de zijde van de zittende magistratuur nimmer iets is ondernomen. Niets tegen de rechtbank, die het misschien wist en tolereerde of in ieder geval niet controleerde. En ook niet tegen hun toenmalige confrère Westenberg. Het woord opvallend is natuurlijk een eufemisme. Het stinkt.
5 februari 2013

President Hoge Raad luidt noodklok over werkdruk rechters

De president van de Hoge Raad, Geert Corstens,  heeft zich in de strijd geworpen. Hij maakt zich “bezorgd” over de werkdruk van de rechters. Maar dat doet hij op de manier zoals het een beleidsbepalend rechter betaamt. Halfslachtig en weinig zeggend dus. Zijn oproep tot een politieke discussie zou dan ook wel eens contraproductief kunnen zijn. Dat Corstens zich herkent in het protest van de Leeuwardense raadsheren lijkt heel wat, maar veel stelt het niet voor. In de slipstream van de vice-president van het Hof Leeuwarden, Klaas Mollema, wekt hij de indruk dat we ons vooral in de toekomst zorgen moeten maken. De werkdruk is zo hoog dat het “wachten is ”op fouten die daarvan de oorzaak zijn”. Alsof er al niet fouten genoeg worden gemaakt. En dan heb ik het niet eens zozeer over de bekende rechterlijke dwalingen, als de Schiedammer Parkmoord, Lucia de B. etc.. Nee, wie de gepubliceerde rechtspraak van week tot week volgt, en wie regelmatig en met kennis van zaken strafzittingen bijwoont, slaat de schrik om het hart.
21 januari 2013

De glijdende schaal van de rechterlijke onpartijdigheid (1)

Een rechter in Florida werd onlangs van een zaak gehaald omdat hij op facebook bevriend was met de openbare aanklager. In de beslissing werd ook min of meer een veto uitgesproken over vriendschap tussen rechters en advocaten. Zero tolerance, lijkt het. De Supreme Court moet nu als hoogste instantie een oordeel geven. In ons land is het op dit gebied Sodom en Gomorra.