Aankondiging: Natalee Holloway deel 3 (voor iedereen toegankelijk!)

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: De mysterieuze verdwijning van Natalee Holloway (2)
6 augustus 2010
Natalee Holloway: De “post” van Carin
16 augustus 2010
Show all

 

De afgelopen periode heb ik de tijd en de rust gevonden om samen met een onderzoeker alle draden bij elkaar te knopen. Om die rust te vinden had ik radiostilte nodig. Het derde deel, waarin de gebeurtenissen in de nacht van de verdwijning van Natalee Holloway worden beschreven, zal deze week verschijnen. Vanwege de berg aan informatie zal dat deel omvangrijk zijn. Het deel zal voor een ieder toegankelijk zijn. Ik wil hierbij alvast opmerken dat ik veel te danken heb aan de eerder genoemde onderzoeker, die een schat van kennis bezit en al jaren met de zaak bezig is. Hij zal dan ook in het stuk worden genoemd.

Het vierde deel zal gaan over de al eerder aangekondigde essentie van het verhaal: corruptie en belangenverstrengeling. Ik heb veel gehad aan het boek dat een voormalige collega en ik over het Arubaanse Wetboek van Strafvordering hebben geschreven, omdat ik aan de hand van wet, rechtspraak en doctrine kan aantonen waar bepaalde autoriteiten praeter of contra laegem hebben gehandeld. Een nadere verkenning van andere delen van de Arubaanse wetgeving heeft nog meer resultaten opgeleverd. Ook dit deel is voor een ieder toegankelijk.  

Mijn verontschuldigingen voor de tijd die dit alles in beslag heeft genomen en in beslag neemt. Maar de werkelijk honderdduizenden hits, de talloze postings, de vele en vaak onderling tegenstrijdige dwaalsporen die zijn uitgezet, het fanatisme waarmee de onderscheidene kampen elkaar te lijf gaan en de waarheidsvinding bemoeilijken, kent bijna geen grenzen.

 

Wicher Wedzinga