Een nieuw fenomeen in het strafproces: De kroongetuige à décharge

Kritiek president Hoge Raad is gemiste kans
4 juni 2009
Politieke strafvervolging Wilders
8 juni 2009
Show all

 

Vandaag zou het vonnis in de zaak Wilders worden gepresenteerd, maar helaas is er sprake van enige vertraging. Dat heeft te maken met het feit dat de kroongetuige die door de verdediging is omgekocht, niet akkoord gaat met de gemaakte afspraken. Sjeik Al Hamad Boerie-Boerie, bijgenaamd “Linke Loetje”, vindt het bedrag te laag en is bovendien ontevreden met de beveliging die door de verdediging in het vooruitzicht is gesteld. Hij eist een aanzienlijk hoger bedrag – in de wandelgangen wordt gefluisterd dat het zou gaan om een bedrag van twintig miljard euro (een “fooi”volgens de sjeik)- en hij wil dat zijn zestien vrouwen en drieëndertig zonen tot in lengte van jaren afdoende worden beschermd. Wanneer aan zijn eisen niet wordt voldaan, zal hij tegen Wilders getuigen.

De verdediging heeft van deze rechter tot maandag de tijd gekregen om de deal met deze kroongetuige rond te krijgen en anders volgt een vrijspraak zonder de ontlastende verklaring van de kroongetuige, waarbij ik zijn belastende verklaring als “onbetrouwbaar” zal kwalificeren. Ja toch? Een man, een man, een woord, een woord. Het OM is tegen deze gang vanzaken fel van leer getrokken en spreekt zelfs van schending van het EVRM, maar wist zo gauw niet wat er in het EVRM stond. Ik heb dat protest dan ook weggewuifd. Er is nu eenmaal een wet die regelt dat ook de verdediging deals met kroongetuigen mag maken en aan die wet heb ik mij als rechter te houden. Verdachte Wilders en zijn advocaat mr. Brouwer -voormalig voorzitter van het college van Procureurs-Generaal- kon zich hier volledig in vinden. “Equality of arms moet er zijn”, zo waren de letterlijke woorden van de voormalige magistraat. “En als ik mis zit, heb ik dit niet gezegd”, voegde hij er wijselijk aan toe.

De uitspraak is dus op maandag en ik zal die vrijspraak uitvoerig motiveren om er voor te zorgen dat Wilders geen kans heeft op schadevergoeding. Want het moet niet te gek worden. In de loop van de dag zal ook een persbericht verschijnen en ’s avonds ben ik te gast bij Peter R. de Vries en Knevel & Van den Brink. In het eerste programma zal ik toelichten waarom ik vind dat na deze vrijspraak herziening gelukkig nog mogelijk is en in het tweede programma stel ik mij zo neutraal op dat niemand er een touw aan vast kan knopen.

Tot maandag!

P.S. Zojuist heb ik begrepen dat de kroongetuige inmiddels ook met het OM een deal heeft gesloten waarin hij zal verklaren: 1. dat Holleeder eigenlijk bij alle liquidaties vanaf 1 januari 1967 is betrokken (4 miljard euro) 2. dat Zalm en Scheringa deel uitmaken van een criminele organisatie (DSB-bank) die zich schuldig maakt aan grootschalige oplichting (slechts een miljard, omdat het een feit van algemene bekendheid is) 3. dat burgemeester Wolfsen zich schuldig heeft gemaakt aan fraude (doe íe voor niets) 4. dat alle mainstream media zaken in de doofpot stoppen (ook voor niets, omdat er nog naar een strafbepaling gezocht moet worden) 5. alles wat het OM nog nodig heeft in onopgeloste zaken (15 miljard).