Intermezzo Holloway: Een tussenstand

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot (vervolg)
19 november 2010
De boemerang van Wilders
25 november 2010
Show all

 

 

Voordat de serie berichten over de “zaak Holloway” wordt afgesloten met een stuk over de corruptie en belangenverstrengeling die een rol zouden hebben gespeeld bij het ontsporen van de opsporing, zal ik binnenkort als sluitstuk van reconstructie van de gebeurtenissen in de nacht van zondag 29 mei 2005 op maandag 30 mei 2005 een stuk publiceren met als titel: “De dubbele moord bij het Marriott Hotel”. 

Ik ben mij zeer bewust van het feit dat de serie berichten moeilijk te volgen is, zeker voor diegenen die niet in het dossier zijn ingewijd. Ik heb dan ook van meet af aan gewaarschuwd dat het zaak is het dossier grondig te bestuderen. Van verschillende vrienden heb ik vernomen dat het te detaillistisch is geworden en dat de hooflijn zoek raakt. Die kritiek is terecht, maar ingecalculeerd. Ik doe dan ook geen enkele concessie.

Ik weiger mij over te leveren aan de oppervlakkigheid die journalisten als Peter R. de Vries zich eigen hebben gemaakt en die niet bijdragen tot de oplossing maar uitsluitend slachtoffers maken. In deze zaak, maar ook in het verleden. De kijkcijfers zijn goed en het geld loopt binnen, maar het is goedkoop en gemakkelijk en wie taalt er om diegenen die zich dit alles moeten laten aanleunen? Ook weiger ik partij te kiezen, zoals talrijke bezoekers van websites doen. Zij zijn voor of tegen Joran, pro of contra Natalee  en zien alles door een perspectivisch versmalde bril. Mij gaat het om waarheidsvinding.

In de serie berichten is tot nu toe getracht duidelijk te maken dat Joran zeker niet alleen bij de verdwijning van Natalee Holloway is betrokken. Een grondige reconstructie leert dat Deepak Kalpoe en in mindere mate Satish Kalpoe, maar zeker ook Guido Wever en Steve Croes tot de hoofdrolspelers dienen te worden gerekend. Een minst genomen gemiste kans om het zoeklicht niet op deze personen te richten. Joran was een gemakkelijke prooi, maar wel een prooi die zich moeilijk of niet liet vangen. Vanaf nu is het belangrijk om de opsporing ook op anderen te richten.

In de fatale nacht van zondag 29 mei 2005 op maandag 30 mei 2005 spelen de belangrijkste gebeurtenissen zich af tussen pakweg 02.30 uur en 03.00 uur. Daarom zijn details zo belangrijk. De pokernacht werpt licht op diegenen die Joran de hand boven het hoofd houden en die mogelijk de nacht er voor ook al actief zijn geweest. Besef dat getracht is in die turbulente nacht het lichaam van Natalee en de sporen van het misdrijf uit te wissen. Niet toevallig verdwijnt Guido Wever een paar uur spoorloos. Niet toevallig komt Deepak dinsdagochtend pas tegen 01.00 uur opdagen en staat zijn auto al omstreeks middernacht voor het huis van de familie Van der Sloot geparkeerd. Niet toevallig is Satish afwezig en wordt Andre Santos slechts een bijrol toebedeeld. Beiden hebben weinig of niets te maken met de dood en de verdwijning van Natalee Holloway.

De vader van Joran van der Sloot daarentegen laadt de verdenking op zich er nauw betrokken bij te zijn.  En dat is nog zacht uitgedrukt. Maar ik wil en moet mijn woorden zorgvuldig kiezen. Ook dat is iets dat maar weinigen beseffen. De roep om een beschuldigende vinger is gemakkelijk gedaan, maar ieder weldenkend mens weet dat er meer bij komt kijken. Daarbij komt dat het mijn primaire doel was en is om de incompetentie, belangenverstrengeling en mogelijke corruptie van overheidswege aan te tonen.

Ik heb veel onthuld en veel nieuwe feiten gepubliceerd. Dat is vaak om eerder genoemde redenen omfloerst gebeurd en de waarheid is vaak tussen de regels door te lezen.  Door de vele informatie te “zuiveren” en de samenhang tussen gebeurtenissen te laten zien, is dit bij mijn weten de eerste keer dat er een ingewikkeld, maar coherent beeld wordt geschapen van de gang van zaken rond de verdwijning van Natalee Holloway.  Het is hopelijk de opmaat voor een boek, dat ook in het Engels zal verschijnen. Niet om geld aan te verdienen, voor alle duidelijkheid!

Vanmiddag wordt duidelijk of de kaak inderdaad van Natalee Holloway is. Als dat zo is, kan nader onderzoek mogelijk meer bewijs opleveren. In mijn bijdragen heb ik getracht de richting voor een nader onderzoek te bepalen. Ik ben bevreesd dat dit onderzoek opnieuw door politie en justitie op Aruba ter hand wordt genomen. Want zij hebben de afgelopen jaren hopeloos gefaald en zijn door de media ontzien.

In het volgende bericht hoop ik van het spinsel een weefgetouw te maken. Duidelijk zal worden wat er met Natalee is gebeurd.

Copyright@wedzinga2010