De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot (vervolg)

Aankondiging Holloway
18 november 2010
Intermezzo Holloway: Een tussenstand
21 november 2010
Show all

 

Opmerking vooraf:  Om een goed overzicht te krijgen is het wenselijk het voorgaande artikel eerst te lezen alvorens dit onthullende stuk te lezen. Onthullend omdat voor het eerst een samenhangend en coherent beeld wordt geschapen van diegenen die bij de verdwijning van Natalee Holloway zijn betrokken. Versnipperde informatie op internet is aan de hand van het dossier op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid en derhalve op waarheidsgehalte getoetst. Daardoor is veel informatie gezuiverd.

(….)

Of het waar is, weet ik niet. De informatie op internet is te vaag. Informatie uit het strafrechtelijke en civielrechtelijke dossier levert voldoende aanknopingspunten op om te stellen dat Natalee Holloway vermoedelijk tussen 02.30 uur en 03,00 uur het leven heeft gelaten. Om ongeveer 01.50 uur zijn Joran en Natalee door Deepak en Satish op een stille, onverharde weg bij het Marriott Hotel afgezet. “A street with no name”. Deepak en Satish zijn vervolgens naar huis gereden. Om 02.00 uur logt Deepak op zijn computer in. Terwijl hij aan het chatten is met zijn Amerikaanse vroend John Charles Croes komt er een alarmerend telefoontje van Joran binnen. Het is dan 02.26 uur.

Joran moet in paniek zijn geweest. Volgens Deepak zegt Joran dat hij Natalee “passed out” op het strand heeft achtergelaten. Dat laatste betwijfel ik. Niemand heeft Joran en Natalee op het strand gezien, ook de drie vissers niet die daar zo’n beetje de hele nacht doorbrachten. Ed Kissel, aan Amerikaanse klasgenoot van Natalee, meende eerst dat hij haar op het strand had gezien, maar bleek zich later te vergissen. Het telefoontje zelf komt ook niet vanaf het strand, maar ongeveer 800 meter landinwaarts. Het gesprek duurt ongeveer 8 minuten, maar Deepak beweert dat er storing op de lijn was en suggereert dat het gesprek dus minder tijd in beslag nam. Joran zou lopend op weg zijn naar huis. Zonder schoenen, althans zonder één schoen. Om 02.46 uur wordt vanaf de computer van Deepak een bericht gestuurd naar de mobiele telefoon van Joran. De tekst is cryptisch: “Wait till you get home. Miscall me”. Desgevraagd beweert Joran tijdens één van zijn verhoren niet te weten wat Deepak hiermee bedoelt.

Dat zou kunnen. Een hardnekkig gerucht wil dat Deepak de klok van zijn computer heeft gemanipuleerd. De FBI heeft dat bevestigd. Omdat hij goed met een computer overweg kan, zou dat in beginsel mogelijk zijn. De tekst verraadt dat Deepak een telefoontje van Joran verwacht. Dat zou betekenen dat Deepak er van uit zou gaan dat hij op het moment dat Joran zijn voeten over de drempel thuis zet, zelf niet achter de computer zit. Joran zou vervolgens al stompelend, puffend en hijgend naar huis zijn gelopen. Het dossier lijkt uit te wijzen dat hij iets na 03.00 uur en vermoedelijk kort voor 03.30 uur thuis is. Deepak of Satish zit dan achter de computer en een korte en onstuimige uitwisseling van berichtjes volgt. Dat Joran naar huis is gelopen vindt in meer of mindere mate steun in een verklaring van een getuige. Die ziet eerst een zwetende en strompelende Joran lopen en even later diezelfde Joran in gezelschap van Paul van der Sloot in een jeep rijden.

Het is dan ongeveer 04.00 uur. En dat kan kloppen. Want uit het dossier lijkt te volgen dat Joran tot 03.56 uur achter zijn computer zit en dat vanaf die tijd twee pornofilms worden gedownload. En daarvoor hoef je niet achter de pc te zitten. Het lijkt waarschijnlijk dat de vader van Joran omstreeks kwart voor drie in staat van paraatheid verkeert. Want om 02.34 uur schuift de jongere broer van Joran aan achter de computer. Dat is uitgerekend het tijdstip waarop het cruciale gesprek tussen Joran en Deepak plaatsvindt of net is beëindigd. Het ligt in de rede om te veronderstellen dat omstreeks die tijd ook in huize Van der Sloot het alarm is afgegaan. Ook de politie valt op dat de puber in het holst van de nacht actief is en tijdens de verhoren wordt dan ook herhaaldelijk gevraagd of hij een auto kan besturen. Naar verluidt zou de moeder van Joran hebben verklaard dat de telefoon die een jaar later in de omgeving van het Califormia Lighthouse is gevonden van hem is en niet van Paul van der Sloot. Hoe dan ook, de gedachte is kennelijk geweest dat de hulptroepen in actie zijn gekomen.

Maar of de jongere broer tot die hulptroepen heeft behoord, is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Meerdere, deels (vooralsnog) anonieme, getuigen geven aan dat Paul van der Sloot omstreeks 04.00 uur bij de MacDonalds zijn zoon Joran heeft opgehaald. Van der Sloot zelf heeft dat ook verklaard, maar claimt later dat hij zich heeft vergist en dat hij Joran om 23.00 uur bij MacDonalds heeft opgehaald. Een verklaring die door de feiten lijkt te worden geloochenstraft.  Om die reden werd zijn verzoek om schadevergoeding te verkrijgen in hoger beroep dan ook afgewezen. Hij had het immers aan zichzelf te wijten dat de verdenking op hem was gericht. Twee politieagenten zouden in de nacht van 30 mei 2005 op 31 mei 2005 in aanwezigheid van de familie van Natalee hebben gehoord dat Paul zijn zoon niet s’ avonds, maar in de nachtelijke uren had opgepikt. Van der Sloot zou dus in het holst van de nacht richting Marriott Hotel zijn vertrokken. Mogelijk al ruim voor 04.00 uur. Er zou twee keer door hem een bedrag zijn gepind en dat zou verklaren waarom hij al omstreeks 10.00 uur in de rij voor de bank staat te wachten en diezelfde middag bij een andere filiaal van de bank in Noord aanklopte. Zijn verklaring dat hij een deel van het bedrag dat Joran op het pokertoornooi had gewonnen wilde storten, komt niet geloofwaardig over. 

Joran beweert zelf in een van zijn verklaringen dat Deepak na het telefoontje te hulp was geschoten. Dat lijkt zonder meer plausibel. Deepak zou dan spoorslags richting Marriott zijn vertrokken om te redden wat er te redden valt. Samen met Joran en een derde persoon die op de achterbank van de auto zit, worden zij tussen 02.30 uur en 03.00 uur “gespot” door Carlos Ramos, de tuinman die op weg is naar zijn werk. Zijn verklaring is dermate schokkend voor Deepak en Joran dat zij, zodra zij van die verklaring op de hoogte zijn, zich op hun zwijgrecht beroepen. Deepak probeert zelfs een alibi te versieren. De verklaring van Ramos is ook na grondige bestudering geloofwaardig en betrouwbaar. Veel geloofwaardiger en betrouwbaarder dan de verklaring van de getuige die beweert Joran en Paul omstreeks 04.00 uur in de auto te hebben gezien. Die getuige heeft namelijk toegegeven dat hij, in ieder geval deels, een verhaal heeft opgedist! De vraag die resteert is hoe dit valt te rijmen met het bericht dat om 02.46 uur zou zijn verstuurd. Zou het inderdaad waar zijn dat Deepak de klok van de computer heeft gemanipuleerd? 

Wanneer Ramos tegen heug en meug gedwongen wordt om voor de Rechter-Commissaris een verklaring af te leggen, bevestigt hij zijn tegenover de politie afgelegde verklaring, waarin hij Joran en Deepak als inzittenden van de auto herkent. Joran herkent hij vooral aan zijn gestalte en Deepak is de bestuurder, die hij zich via een soort fotoconfrontatie voor de geest kan halen. Maar het meest opvallend in zijn verklaring is dat daaruit kan worden afgeleid dat Satish er niet bij was. Satish zit in de zittingszaal, maar na het afleggen van zijn verklaring komt Ramos tot zijn verrassing in de hal van het gerechtsgebouw de derde persoon tegen. Het meest aannemelijk is dat die derde persoon Freddy Zedan of Steve Croes is geweest. Freddy Zedan is de grootste vriend van Joran en Steve Croes, de discjockey van de Tattoo Party boot, was er ook bij in Carlos & Charlies en legde later een merkwaardige verklaring af, waarin hij de Hollywood Inn-leugen probeerde te bevestigen. Ook zou hij volgens kmrantenberichten op maandagochtend een viskooi en ander materiaal hebben gestolen bij de Fisherman’s Huts. Guido Wever kan het in ieder geval niet zijn geweest, omdat hij tegen die tijd al lang en breed in Nederland was.

Ramos heeft geen blond meisje in de auto gezien. Misschien lag Natalee in de kofferbak. Het is zo gezien niet toevallig dat de politie op 9 juni de kofferbak van de auto van Deepak aan een sporenonderzoek onderwerpt. Een onderzoek dat overigens niets oplevert. Als Natalee in de auto van Deepak heeft gelegen, moeten de sporen grondig zijn gewist. Een systematische wasbeurt om ongeveer 03.00 uur in de nacht is daarvoor niet toereikend. Maar dat kan de verbaasde buurman van Deepak en Satish, die de broers en een derde persoon, de auto ziet “doorspoelen”, niet weten. Het is de tweede “wasbeurt” in korte tijd. De eerste is bedoeld om de mieren uit de auto te krijgen, voordat de Surinaamse broers op pad gaan. Een mierenplaag die blijkens de verklaringen van met name Satish bleef aanhouden, maar er niet toe leidde dat de broers genocide pleegden.En de tweede zou dan zijn om zand uit de auto te verwijderen. Zand dat in de auto zou zijn achtergebleven omdat Joran in korte broek en op blote voeten de mooie auto van Deepak had bevuild. Het lijkt bepaald niet onwaarschijnlijk. De vraag is dan waar Natalee is en vooral hoe het met haar is gesteld.

Om die vraag te beantwoorden, moeten we een sprongetje in de tijd maken. Dat sprongetje leidt ons naar een reconstructie van de gebeurtenissen in de middag van maandag 30 mei 2005 en de nacht van maandag 30 mei op dinsdag 31 mei. Die gebeurtenissen werpen een helder licht over de personen die betrokken zijn geweest bij de verdwijning van Natalee Holloway. Een van de grote fouten in deze zaak is geweest dat vooral in de media Joran als de boosdoener is aangewezen en vervolgens jaren is opgejaagd. Deepak Kalpoe en Satish Kalpoe zijn even in beeld geweest, maar daar bleef het bij. De rol van bijv. Guido Wever, Steve Croes, Andre Santos en Sander Gottenbos is niet of nauwelijks belicht. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het eenzijdige perspectief het zicht op de opsporing heeft versluierd. En het is niet ten onrechte om de vraag te stellen of de jacht op Joran van der Sloot er toe heeft geleid dat deze puber totaal de weg is kwijtgeraakt, met alle gevolgen van dien.

Over de gebeurtenissen in de namiddag van maandag 30 mei lopen de verklaringen behoorlijk uiteen. Veel meer eenduidigheid is er over de bizarre pokernacht die daarop volgde. Vermoedelijk is de verklaring daarin gelegen dat veel van wat die nacht is voorgevallen op de beveiligingsvideo’s van de bezochte casino’s is vastgelegd. Daaraan valt niet te ontsnappen. De pokertoernee leidt langs het Aruba Grand Hotel Casino via het Wyndham Casino terug naar het Aruba Grand Hotel Casino om vervolgens viahet Radisson Casino te frequenteren te eindigen op de parkeerplaats van het Wyndham. We zien een stevig drinkende Joran in wisselend gezelschap. De arme Andre Santos lijkt zich buitengesloten te voelen tijdens de onderonsjes van Joran, Guido Wever en Deepak, die ook nog eens beurelings verdwijnen om in een ander casino op te duiken. Satish is zelfs van meet af aan uitgesloten van deelname. Het bevestigt de ondergeschikte rol van de broer van Deepak.

De pokertoernee wordt voorafgegaan door een al evenzeer merkwaardige namiddag. Joran die overmand door vermoeidheid amper op zijn benen kon staan, wordt door zijn vader afgezet bij de Racquet Club. Over het tijdstip waarop dat gebeurt, lopen de meningen uiteen. Joran heeft het over 17.00 uur, maar zijn vader  spreekt van een tijd tussen 17.00 uur en 18.30 uur. Paul weet het niet meer zo goed, zoals hij ook al niet meer zo goed weet of en, zo ja, hoe laat Joran die ochtend naar school is vertrokken. Vanwege een voetblessure kan Joran de tennisles in ieder geval niet volgen. Uit zijn eigen verklaring volgt dat hij al in de loop van de middag met Andre Santos en Guido Wever heeft afgesproken om omstreeks 20.00 uur in het Wyndham Casino te pokeren. Guido Wever zou iets later komen.

Maar het is pas tegen 20.30 uur dat Joran zijn gezicht laat zien in het Wyndham Casino. Andres Santos is er dan al en Guido Wever is in geen velden of wegen te bekennen, al beweert Deepak dat Joran hem om 18.00 uur telefonisch heeft laten weten dat hij en Guido bij het casino zijn. Maar in de tijd tussen pakweg 17.00 uur en 20.30 uur wordt op een hele andere manier gepokerd. Paul van der Sloot zou naar de Raquet Club zijn teruggekeerd. Joran zegt dat hij van de tennisclub via Salinja naar het Wyndham Casino is gelopen om een tussenstop te maken bij het Aruba Grand Hotel en Casino. Van 19.45 uur tot om en nabij 20.30 uur heeft hij daar Black Jack gespeeld. Wat in de periode tussen 18.00 uur en 19.45 uur is gebeurd, is mysterieus. Is Paul van der Sloot teruggekeerd om Joran op de tennisclub af te halen? Zo ja, wat hebben beiden in die tijd uitgespookt? Of heeft Paul, zoals verbalisanten suggereren, de tennistas van Joran opgehaald? Wat zat er dan in die tas? Het antwoord op deze en andere, gerelateerde vragen is belangrijk, alleen al omdat alles wat zich dan en in de loop van de avond afspeelt, in de directe omgeving is van de crime scene: .Het Marriott Hotel. De omgeving waar Joran en Natalee, maar ook anderen in de nacht van maandag 30 mei 2005 zijn geweest.

Zoveel is zeker dat Joran, Andre Santos en diens vader vanaf 20.30 uur in het Wyndham Casino aan een pokertoernooi deelnemen. De komst van Guido Wever laat op zich wachten. De croupier van het Excelsior Casino en zoon van een minister, komt pas tegen 22.30 uur opdagen. Joran en Guido willen “out of the blue” om geld spelen en vertrekken naar het huis van Joran omdat beiden kennelijk geen geld bij zich hebben. Vreemd. Het duo vertrekt in de auto van Guido Wever en laat een zo ogenschijnlijk enigszins verbouwereerde Andre Santos achter. Wanneer Deepak en Andre Santos omstreeks 23.15 uur met Joran bellen, bevinden beide pimps zich in het Radisson Casino. Volgens Joran hebben zij drie kwartier gepokerd in het Aruba Grand Hotel. De twee vrienden zijn dus een tijd uit het gezichtsveld van Andre Santos geweest en alsof dat nog niet genoeg is geweest, laat Guido Wever kort nadat Andre in het Radisson aankomt, opnieuw ongeveer een uur zijn hielen zien. De voor de hand liggende vraag is uiteraard wat beiden in die tijd hebben gedaan.

Sowieso is het opvallend dat Guido Wever zo intens met Joran van der Sloot omgaat. En niet alleen met Joran. Paul van der Sloot heeft ook een dringende behoefte aan contact met Guido en vraagt op dinsdag 31 mei 2005 aan Joran om het telefoonnummer van Guido. Zogenaamd om te verifiëren of Joran werkelijk derde is geworden op het pokertoerniit in het Excelsior Hotel. Daar laat hij het niet bij. Want op diezelfde dag spreekt de vader van Joran met Guido op de Racquet Club. Ook Joran is ondanks zijn voetkwetsuur weer op de tennisclub te vinden en op woensdag 1 juni 2005 maken Joran, Deepak en Satish een genoeglijke wandeling op het terrein van de club. Zij worden nauwlettend gadegeslagen door Guido Wever, Koen Gottenbos en vermoedelijk Sander Gottenbos. Echte tennisfanaten zijn de broers Gottenbos niet. Zij houden er een andere liefhebberij op na.

De vader van Koen en Sander heeft een speedboot, waarmee hij geregeld het ruime sop kiest. Vaak in de omgeving van het Marriuott Hotel en het Hyatt Hotel. De familie Van der Sloot heeft geen boot, al pocht Joran tegenover enkele Amerikaanse scholieren uit Mountain Brook dat hij een jacht heeft. Misschien bedoelde hij de Tattoo Boot, waar Steve Croes op zondagavond 29 mei zijn plichten verzaakte door naar Carlos & Charlies te gaan. Maar zo erg was dat ook weer niet. Want Steve Croes had een sleutel van de boot en de afstand tussen de plaats waar het cruiseschip ligt aangemeerd en de lokatie van Carlos & Charlies is gering, zoals eigenlijk alle afstanden op Aruba in korte tijd te overbruggen zijn. De Tattoo Boot is bovendien door justitie aan een sporenonderzoek onderworpen. Maar ook dit onderzoek leverde niets op. De inmiddels verkochte speedboot van de familie Gottenbos is nooit onderzocht. Kennelijk werden de geruchten dat Paul van der Sloot die boot de dag na de verdwijning van Natalee Holloway had “gehuurd” niet serieus genomen.

Koen Gottenbos en Sander Gottenbos schitterden op de pokertoernee weliswaar door afwezigheid, maar hebben zich in de dagen er na verdacht gedragen. Zeker als in ogenschouw wordt genomen dat de telefoon van Sander Gottenbos uitgerekend op zondag 29 mei 2005 werd gestolen en dat hij daarover door Freddy Zedan stevig aan de tand werd gevoeld. Ook Freddy Zedan, die onder een schuilnaam maar liefst zes keer door de politie werd verhoord, gaf op die nacht geen acte de présence. Maar ook zij behoren tot de groep personen rondom Joran die minst genomen de verdenking op zich hebben geladen dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn bij de verdwijning van Natalee Holloway. Op de bizarre pokernacht zijn het echter vooral Joran, Deepak en Guido die de show stelen. Deepak komt naar verluidt eerst tegen 01.00 uur in het Radisson opdraven, nadat hij zijn broer Satish na het werk thuis heeft afgezet. Ook hij heeft er lang over gedaan om het gezelschap van Joran te vinden. Misschien weer lang op het toilet gezeten of langdurig “gebaad”, zoals op de avond van 29 mei. Deepak is nog niet binnen of hij geeft volgens Joran al te kennen dat hij naar het Wyndham Hotel wil.

Wanneer hij en Joran in zijn auto op de parkeerplaats van het Wyndham Hotel staan wordt er door de vader van Joran gebeld. Er ontspint zich een gesprek tussen vader en zoon, waarvan Deepak slecht weinig zegt mee te krijgen. De familie Holloway is gearriveerd en wil met Joran praten. Dat had Deepak kunnen en moeten weten. En Joran ook. Want rond middernacht staat, zoals uit het dossier blijkt, de auto van Deepak geparkeerd bij het huis van de familie Van der Sloot. De inmiddels zwaar benevelde Joran en zijn vader moeten aan de telefoon een vreemd gesprek hebben gevoerd. Want terwijl Paul van der Sloot met in zijn kielzog de familie Holloway en aanhang naar het Wyndham koerst, rijden Joran en Deepak naar huize Van der Sloot. Het lijkt bijna een welbewust geschapen misverstand om tijd te winnen. Paul doet er een schepje bovenop door in het casino iemand aan te wijzen die voor Joran door moet gaan. Maar na enige poespas en een telefoontje ziet ook Paul van der Sloot in dat Joran niet in het Wyndham is en spoedt hij zich met de familie Holloway en diens aanhang weer op weg naar huis.

Daar vindt de eerste confrontatie tussen beide kampen plaats. In de woonkamer van de familie Van der Sloot lopen de gemoederen behoorlijk op. De tot op het kookpunt verhitte Amerikanen beschuldigen Joran en Deepak. Uit de inmiddels verkregen informatie van medescholieren van Natalee en de videobeelden van het Excelsior Casino hebben zij namelijk afgeleid dat Joran en Deepak met Natalee uit Carlos & Charlies zijn vertrokken. Zij willen naar het California Lighthouse, maar na enige discussie zien zij daarvan af. Ongetwijfeld tot niet geringe opluchting van Joran, Deepak en Paul omdat Natalee in de directe omgeving van het Lighthouse is begraven en Joran kort daarvoor nog de begraafplaats heeft bezocht. In plaats daarvan gaat het gezelschap naar het Holiday Inn Hotel, waar Natalee immers is afgezet. Die leugen hebben Joran, Deepak en Satish kort voor het nachtelijke intermezzo met de Amerikanen gezamenlijk verzonnen. De regisseur is Joran. Deepak is de eindredacteur. En Satish moet vooral alles onthouden.

Het is laat in de nacht of vroeg in de ochtend als Joran en Paul weer thuis zijn en Deepak de verontruste Satish komt opzoeken en bijpraten. De oververmoeide Joran arriveert slaapdronken op school. Satish mist zijn school en wordt pas tegen het middaguur wakker. Deepak wordt iets later wakker. De drie pimps worden in de loop van de dag als getuigen gehoord en leggen evident tegenstrijdige en leugenachtige verklaringen af. Op basis van die verklaringen worden twee bewakers onterecht gearresteerd. Joran, Deepak en Satish hebben tot 9 juni vrij spel. Het spel is op de wagen. De cover up is begonnen. In de periode tot 9 juni hebben de drie, zoals hiervoor al bleek, de tijd gehad om veel met elkaar te overleggen. Zij wisten dat ze werden afgeluisterd en dat hun computers werden getapt. Onder het wakend oog van de pater familias Paul van der Sloot werd een plan de campagne gemaakt. Paul zelf had het druk met het voeren van de regie, maar ook met het renoveren van zijn tuin. Enkele dagen na de verdwijning van Natalee was een graafmachine in de tuin van de familie van der Sloot aan het spitten. Het gieten van het beton moest de aannemer echter uit handen geven. Volgens de vrouw van Pibull werd Natalee daar begraven. The ground beneath her feet. Dat lijkt me sterk, maar de tuin van de familie Van der Sloot was verdacht terrein. In eerste instantie werd de doorzoeking van het terrein door magistratelijk ingrijpen vooral beperkt tot het appartement van Joran, hoewel politie en justitie het hele terrein wilden doorploegen. Maar de KLPD die in 2007 onderzoek deed, was juist in hoofdzaak geïnteresseerd in de tuin en het zwembad. En beton kan zeer bruikbaar zijn, zoals nog zal blijken.

En Natalee? ……

 

Wordt vervolgd.

Copyright@2010Wedzinga