De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: De mysterieuze verdwijning van Natalee Holloway

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: Het voorspel
11 juni 2010
Commentaar overbodig
26 juni 2010
Show all

 

Als voorproef een video die verwijzingen bevat.

Deze bijdrage vormt de opmaat voor de zaak in Peru. In het verslag van die zaak zal ik de informatie van dr. S. Monteblanco, Chief Executive Officer and Principal van de Peruvian Law Company verwerken. Tevens zal ik gebruik maken van informatie en contacten die ik in het verleden heb gehad, o.a. met een oud-Procureur-Generaal van Aruba. Gelet op de de aard van de informatie overweeg ik een deel uitsluitend aan een beperkte groep personen beschikbaar te stellen.