Peruaanse topadvocaat over proces Joran van der Sloot

Kersttoespraak Don Corleone
27 december 2010
Advocaten moeten vaker rechters wraken
31 januari 2011
Show all

 

Sandro Monteblanco (zie foto) is verbaasd over de berichtgeving in Peru en in Nederland over het strafproces tegen Joran van der Sloot. Als CEO en senior partner van een vooraanstaand Peruaans advocatenkantoor (Peruvian Law Company) heeft hij veel kritiek op de rechtsgang tegen Joran en is het voor hem nog maar de vraag of een veroordeling zal volgen. Levenslang zal Joran hoe dan ook niet krijgen en als Joran zich goed gedraagt kan hij binnen 25 jaar vrijkomen. Een interview.

Sandro Monteblanco is een voorzichtig formulerende advocaat, die afgaat op de feiten en wars is van speculaties. Hij is erg kritisch over het onderzoek tegen Van der Sloot en verbaast zich over de arrogante en hypocriete kijk van Nederlanders op het rechtssysteem van zijn land. Monteblanco herkent deze vooroordelen maar al te goed:

“I’m actually accustomed to people thinking that our judicial system is anything less then a modern one. I grew up in the United States and came to Peru some 10 years ago basically for the first time and I too was then shocked at what I found. So I am pleased that you have been able to shed some light into what our system is like, we respect due process, human rights and everything else that can guarantee that every person is innocent until proven guilty”.

Het strafrechtsysteem in Peru is in sommige opzichten vooruitstrevender en menswaardiger dan dat in ons land. Zo heeft de verdachte recht op een advocaat bij het politieverhoor. Een buitenlandse verdachte als Joran, die het Spaans niet machtig is, heeft recht op een beëdigde tolk. Van dat laatste recht is Joran tot verbazing van Monteblanco tot op heden verstoken gebleven. De door de overheid aangewezen tolk die Joran in de beginfase heeft bijgestaan is mogelijk bevooroordeeld geweest. In die fase was ook Monteblanco als advocaat van Joran bij de zaak betrokken. 

Speculaties dat Joran voor of tijdens zijn detentie zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten wijst Monteblanco resoluut van de hand: “A snowball’s chance in hell Wicher, he’ll be tried and (if found guilty) convicted IN PERU and he will serve his sentence IN PERU, no if’s, and’s or but’s about it”.

De Peruaanse advocaat zou niet verbaasd zijn wanneer Joran van der Sloot tijdens het strafproces met een verrassende tegenzet zou komen. De bekentenis van Joran bevat daarvoor aanwijzingen:

He confesses to having killed her but in question number 20 he says something very important that may be laying ground for something later on as part of his defense; he says “I lost control of my actions, I didn’t know what I was doing…”. He goes on to say “… I remember what I was doing but not the motive, it was an impulsive act as a result of being hit in the head”. would have simply kept her mouth shut and gotten out of there safely.”

En ook een andere verklaring van Joran wijst er op dat nog niet alle kaarten op tafel liggen:

“Lastly, I saw today video from when Joran was taken to the prison and interesting that when he was asked by the officials at the prison why he was being arrested, he replied “I am suspected of homicide…” when it was only a couple of days ago that he confessed that he was the killer. I keep wondering about this guy, I know he has an ace up his sleeve I just don’t know when he is going to pull it out and use it.”

Joran zit nu zo’n acht maanden vast en zou volgens de Peruviaanse strafwetgeving na negen maanden moeten worden vrijgelaten, maar volgens Monteblanco heeft het gerecht de mogelijkheid die termijn met nog eens negen maanden te verlengen. Daarna moet Joran een verklaring afleggen over de gebeurtenissen op de fatale dag en kan hij officieel worden aangeklaagd als er voldoende bewijs is.

Een belangrijke belemmerende factor is dat er nog steeds geen tolk is benoemd en de verklaringen van Joran dus weinig betekenis hebben. De advocaat uit Lima wijst er op dat Joran op dit punt geen enkele blaam treft omdat het op de weg van de overheid ligt om er voor te zorgen dat er wel een tolk beschikbaar is. Ook kan Joran niet worden aangewreven dat hij op een enkele uitzondering na in alle talen zwijgt:

“The fact remains that the lack of a registered and official translator is a fault of the Peruvian courts and not Joran. The change of the current presiding judge is not a strategy of Joran but rather yet another display of the infinite wisdom of our judicial authorities.  Now the fact that Joran has not wanted to give his testimony is entirely his choice, whether it be a strategy or his his personal choosing this does not immediately point to him as guilty”.

Volgens berichten in de media zou Joran het meisje Stephany Flores om het leven hebben gebracht en haar hebben beroofd. Wanneer Joran zou worden veroordeeld wegens moord kan hij volgens artikel 106 van de Peruviaanse strafwet een gevangenisstraf van minimaal 6 jaar en maximaal 20 jaar tegemoet zien. Indien wordt bewezen dat de moord is gepleegd “with ferocity”, “to facilitate or cover another crime” of “with great cruelty and treachery” kan Joran maximaal 25 jaar gevangenisstraf worden opgelegd. Als hij zich goed gedraagt, kan daarvan een deel worden kwijtgescholden. Van een levenslange gevangenisstraf, zoals wij die in Nederland kennen, is in Peru dus geen sprake.  

De Peruaanse advocaat heeft tot slot nog een enkel behartenswaardig woord in petto:

“Worldwide, everybody is jumping on the “let’s fry Joran Van der Sloot” band wagon. The judicial system should not be a lynch mob but rather the keepers of the constitution. They are not to do justice on circumstantial evidence but rather thoroughly evaluate what evidence they have as only a factor in a complex equation. Lastly, the fact that he was never found guilty of Ms. Holloway’s alleged murder does not necessarily mean he is guilty of this murder. We as a society have a high standard (or at least should) where we accuse people when there is irrefutable proof or evidence against him/her. Every person suspected of having committed a crime needs to go through a social due process that is not exacerbated by emotions, press coverage or political inclinations.”

Copyright@Wedzinga2011