De zaak Holloway: Het kwartje is gevallen

De wikipediagedachte
9 juli 2010
De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot: De mysterieuze verdwijning van Natalee Holloway (1)
19 juli 2010
Show all

 

De ontknoping

 

De afgelopen weken heb ik bijna dag en nacht op internet gesurfd. Op zoek naar informatie die gerelateerd kan worden aan de verdwijning van Natalee Holloway. Een zoektocht zonder einde. Het aantal hits op google is legio, het aantal sites pro of contra Joran c.q. Natalee loopt in de tientallen. Sommige (redelijk) betrouwbaar, andere ronduit misleidend en suggestief. Steeds opnieuw las ik verklaringen, theorieën en zogenaamde analyses. Het was bijna onmogelijk om door de bomen het bos te zien en het kaf van het koren te scheiden..

Daarin ben ik toch geslaagd. Mijn uitgangspunt vormden bepaalde vaste parameters in deze zaak en ik heb veel profijt gehad van mijn ervaring als wetenschapper en als raadsheer. Ik wilde niet een theorie op los zand bouwen, zoals maar al te vaak is gebeurd, maar een overtuigende en goed onderbouwde analyse presenteren. Een soort vonnis als het ware, maar dan een deugdelijk gemotiveerd vonnis. Steeds opnieuw vroeg ik me af: Is de informatie betrouwbaar? Van wie is de informatie afkomstig? Welk belang is er mee gediend of juist niet mee gediend? Kan de informatie worden geverifieerd en gefalisificeerd? Zijn er meerdere, onafhankelijke bronnen? Past de verklaring in de tijdslijn? Welke originele verklaringen en FBI-statements zijn er? Wanneer is de verklaring of het statement afgelegd? Hoe verhoudt zich die verklaring tot (een) eerdere verklaring(en)? Zijn de discrepanties verklaarbaar? Welke tactische strategie is in het opsporingsonderzoek gevolgd? Hoe is het technisch/forensisch onderzoek verlopen? Welke vragen zijn gesteld en vooral welke vragen zijn niet gesteld? Waarom is iemand niet aangehouden of juist wel aangehouden? Welke harde gegevens zijn er? Wie is met wie gelieerd? etc. etc.

Ik ben een nuchtere wetenschapper en heb een broertje dood aan allerlei spookverhalen en onzinnige speculaties. Mijn kracht is mijn intellect, vakkennis en analytisch vermogen. Aan mijn juridische vakkennis heb ik veel gehad. Die kennis heeft zelfs voor de doorbraak gezorgd. Op een gegeven moment viel het kwartje en toen paste het plaatje.

Een budget en een staf heb ik niet. Ik ben geen Peter R. de Vries en moet het doen met mijn gezond verstand en een lap top. Ik zal ook niet beweren dat ik de zaak heb “opgelost”, een woord dat sinds de uitzending van De Vries sowieso wat lachwekkend en pompeus aandoet. Maar ik weet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wat er in de nachtelijke uren is gebeurd en de komende dagen zal ik op basis daarvan proberen te achterhalen waar Natalee is. Het enige dat ik nodig heb is een zeer gedetailleerde kaart van Aruba. Een kaart met wegen en het liefst voorzien van de woonplaatsen van alle hoofdrolspelers in deze geruchtmakende zaak. En dan bedoel ik echt “alle”, ook personen die ogenschijnlijk niet in het middelpunt van de schijnwerpers staan.

De komende dagen zal ik proberen contact te leggen met de familie van Natalee en met enkele andere, niet nader te noemen personen. Ik zal mij ook laten informeren over het afschermen van bepaalde cruciale informatie.

Zeer binnenkort volgt op deze site de eerste van een reeks berichten die de verdwijning van Natalee demystificeren. Wanneer de volgende berichten niet op deze site verschijnen, heeft dat te maken met auteursrechten en zullen de berichten onder vermelding van naam en toenaam via de media worden verspreid. In dat geval zal ik daarover verantwoording afleggen. Het klinkt pompeus, maar zo is het niet bedoeld. Ik wil geen valse verwachtingen wekken.

 

Copyright@2010Wedzinga