Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

9 maart 2010

Gezinsdrama in Zierikzee gevolg van juridisch gepruts

  Het drama in Zierikzee dat aan twee kinderen van 9 jaar en 19 jaar het leven heeft gekost, heeft in eerste instantie geleid tot een moddergevecht tussen het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Zeker na een zaak van het kaliber Saban B. ligt een schorsingsbeslissing die verkeerd uitpakt gevoelig. Zoals gebruikelijk heeft het Openbaar Ministerie in de media een voorsprong en schroomt het niet om de schuld in de schoenen van de rechters te schuiven. Het Openbaar Ministerie in Nederland doet namelijk altijd alles goed. Althans, dat beweert het Openbaar Ministerie zelf. Afgaande op de berichtgeving in de media heeft het Openbaar Ministerie de raadkamer van de rechtbank namelijk in februari 2010 gewaarschuwd voor de wraakzuchtige man en tussen de regels door valt te lezen dat de raadkamer die het bevel tot voorlopige hechtenis van de man op 24 februari 2010 schorste, terwijl hij op dat moment vast zat op grond van verdenking van wapenbezit en seksueel misbruik van zijn dochter, in de optiek van het Openbaar Ministerie een onverantwoord risico heeft genomen.  De rechtbank op haar beurt stelde eerst dat zij niet op de hoogte zou zijn gebracht van het feit dat de man een tikkende tijdbom was en dat haar dus in zoverre geen blaam treft om vervolgens toe te […]
11 februari 2010

Het Openbaar Ministerie ten voeten uit

  Gisteren diende het hoger beroep tegen mij bij het Hof Arnhem. De zitting begon om 10.30 uur en eindigde omstreeks 15.30. Van 12.45 uur tot 13.30 uur was er gelegenheid om wat te eten. Er stond een geharnaste Advocaat-Generaal, mevrouw Gonzales. Naar verluidt een crime fighter uit het tijdperk Van Traa en inmiddels wat milder geworden. Van dat laatste was weinig te merken. Haar requisitoir stond op papier en er werd naar mijn stellige indruk geen millimeter vanaf geweken. Dat doet de vraag rijzen wat de zin is van een zitting. Zeker als er geen inhoudelijk debat plaatsvindt naar  aanleiding van verweren en excepties van de kant van mijn advocaat, mr. Plasman, en mij. In plaats daarvan volgt de standaardzin van vele leden van het Openbaar Ministerie: “ik persisteer”. Jammer en ook wel zwak vind ik. Vond ik vroeger ook, toen ik als raadsheer aan de andere kant van de tafel zat. Er zou eigenlijk straf op moeten staan, bijv. dat als er een zinnig verweer wordt gevoerd van de zijde van de verdediging en het Openbaar Ministerie zelfs het begin van een antwoord schuldig blijft, dat verweer of de aan dat verweer ten grondslag liggende feiten, door de rechter als vaststaand […]
13 juli 2009

Een paar kilo bewijs, een bewezenverklaring en klaar is Kees

  Zo’n tien jaar geleden had het Hof Leeuwarden een forse “productieachterstand”. Twee raadsheren in vaste dienst waren overspannen en de kwantitatieve bezetting van de strafsector was destijds dusdanig dat daardoor een groot aantal strafzaken op de plank lag. Vanzelfsprekend ging het daarbij vooral om lopende verdachten. De oplossing kwam uit Den Haag. Drie raadsheren van het Hof’ Den Haag werden “overgevlogen” en stonden voor de taak de achterstand in te halen. Dat was, zo vernam ik van een toenmalige collega die nu werkzaam is bij de Hoge Raad, voor de Haagse rechters geen enkel probleem. In “no time”  was de achterstand weggewerkt. Dit tot genoegen van het Hof Leeuwarden en van het Haagse trio, dat een aangename tijd in de Friese hoofdstad doorbracht. Want de Hagenezen namen het er van en hadden kennelijk geen enkele last van stress. Onder het genot van een sigaar werden de zaken in een enorm tempo afgewerkt, terwijl de heren in een kamer zaten te delibereren.  Toen ik de rechtspraak van de afgelopen week las, moest ik aan dit verhaal denken. Van de 50 arresten die de Hoge Raad op 7 juli j.l. heeft gewezen ging het Hof in maar liefst 11 zaken in de fout en in […]