Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

12 augustus 2013

Nieuwe rechtersopleiding leidt tot mediapapagaaien

  Op 1 januari 2014 start de nieuwe rechtersopleiding. De voorfase van die opleiding werd op 11 augustus goedgekeurd. Kennelijk is de huidige opleiding gedateerd. Te weinig oog voor de samenleving, zo valt in het persbericht op de site van www.rechtspraak.nl te lezen. Rechters moeten ook breder worden opgeleid. Het klinkt allemaal nogal wollig. Rechters moeten een zelfstandige magistratelijke attitude ontwikkelen en niet direct vanuit de organisatie denken. “Wij vragen onze rio’s ( rechters in opleiding, WW) direct na te denken over wat ze meebrengen, wat voor rechter ze willen zijn en hoe ze dat denken te bereiken”, vertelt Rosa Jansen, voorzitter van het College van Bestuur van SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht. SSR verzorgt de nieuwe opleiding samen met de gerechten. Het zijn allemaal weinigzeggende sweeping statements. Ongetwijfeld bedacht door een team managers die met iets nieuws moesten komen en die nu het onheil op zich afroepen.
8 mei 2013

De eindeloze procedures van ir. Alfred Mol en de toenemende incompetentie van rechters op specialistische rechtsgebieden

Een en andermaal wordt er door of vanuit Den Haag getamboereerd op het feit dat een burger recht op een vlotte afdoening van zijn zaak. En een en andermaal wordt dat recht met voeten getreden. Chipshol kan er over meepraten. Na meer dan 20 jaar procederen sleept deze zaak zich nog steeds voort. Door het OM is hoger beroep ingesteld tegen de vrijspraak van de twee voormalige rechters Kalbfleisch en Westenberg die van meineed worden verdacht. En er loopt een beklagprocedure tegen het sepot van vier andere rechters, die ook bij de vermeende rechterlijke corruptie zouden zijn betrokken. Een zaak die in dit verband mijn aandacht trok is die van ir. Alfred Mol. De zaak is van een andere orde dan die van Chipshol, maar we zien deels vergelijkbare ziekelijke trekken van ons rechtssysteem terug. De traagheid, maar ook mogelijke partijdigheid en vriendjespolitiek. Anders dan in de Chipshol-zaak voert hier echter de incompetentie van rechters de boventoon. Rechters die te maken krijgen met de beoordeling van een geschil dat ze juridisch niet kunnen plaatsen. Naar mijn indruk zien we dit steeds vaker in ons land. De verzorgingsstaatgedachte heeft in Nederland steeds meer het karakter gekregen van een overheid die de burgers […]
6 maart 2013

Advocatenkantoor Houthoff Buruma onder vuur

Toen Hans Westenberg nog rechter was ontving hij via het bedrijf van zijn echtgenote juridische opdrachten van het advocatenkantoor Houthoff Buruma. Hij werd voor zijn financiële adviezen riant betaald. Het zou gaan om een totaalbedrag van ongeveer 70.000 euro. Te gek om los te lopen natuurlijk. Een advocatenkantoor dat een rechter inhuurt en een rechter die zich op slinkse wijze via het bedrijf van zijn echtgenote laat betalen. Voor Deken Ger Kemper reden om het Houthoff Buruma voor de tuchtrechter te slepen. Niet vanwege “omkoping”, zoals wel wordt gesuggereerd, maar omdat de integriteit van de advocatuur in het geding is. En in dit geval ook de integriteit van de rechterlijke macht. Het kantoor zal met zijn adviseur nog regelmatig in de rechtszaal hebben gezeten. Dan ging het, naar ik aanneem, om andere zaken, maar niettemin. Misschien nog wel het meest “opvallend” is dat er van de zijde van de zittende magistratuur nimmer iets is ondernomen. Niets tegen de rechtbank, die het misschien wist en tolereerde of in ieder geval niet controleerde. En ook niet tegen hun toenmalige confrère Westenberg. Het woord opvallend is natuurlijk een eufemisme. Het stinkt.
21 januari 2013

De glijdende schaal van de rechterlijke onpartijdigheid (1)

Een rechter in Florida werd onlangs van een zaak gehaald omdat hij op facebook bevriend was met de openbare aanklager. In de beslissing werd ook min of meer een veto uitgesproken over vriendschap tussen rechters en advocaten. Zero tolerance, lijkt het. De Supreme Court moet nu als hoogste instantie een oordeel geven. In ons land is het op dit gebied Sodom en Gomorra.