Mr. W. Wedzinga

Over Strafrecht en nog veel meer

                                                        

24 januari 2011

Peruaanse topadvocaat over proces Joran van der Sloot

  Sandro Monteblanco (zie foto) is verbaasd over de berichtgeving in Peru en in Nederland over het strafproces tegen Joran van der Sloot. Als CEO en senior partner van een vooraanstaand Peruaans advocatenkantoor (Peruvian Law Company) heeft hij veel kritiek op de rechtsgang tegen Joran en is het voor hem nog maar de vraag of een veroordeling zal volgen. Levenslang zal Joran hoe dan ook niet krijgen en als Joran zich goed gedraagt kan hij binnen 25 jaar vrijkomen. Een interview. Sandro Monteblanco is een voorzichtig formulerende advocaat, die afgaat op de feiten en wars is van speculaties. Hij is erg kritisch over het onderzoek tegen Van der Sloot en verbaast zich over de arrogante en hypocriete kijk van Nederlanders op het rechtssysteem van zijn land. Monteblanco herkent deze vooroordelen maar al te goed: “I’m actually accustomed to people thinking that our judicial system is anything less then a modern one. I grew up in the United States and came to Peru some 10 years ago basically for the first time and I too was then shocked at what I found. So I am pleased that you have been able to shed some light into what our system is like, we […]
8 december 2010

De dubbele moord bij het Marriott Hotel

  Op 24 juni 2005 zitten Joran, Deepak en Satish – de drie musketiers – op de achterbank van een politieauto. De gemoederen zijn verhit. Zij worden bewust een tijd aan hun lot overgelaten. Het gesprek wordt getapt, zoals wel meer gesprekken van de vrienden zijn getapt. Maar in dit geval neemt het gesprek een bizarre wending. De verhouding tussen de drie tekent zich scherp af en de inhoud van het gesprek is onthullend. Joran laat soms zijn ware gezicht zien en dat is een zeldzaamheid. Het verslag van dit spraakmakende gesprek dient als inleiding op mijn reconstructie van de “moord” op Natalee Holloway. Die reconstructie is gebaseerd op een nauwkeurige analyse van het dossier dat mij ter beschikking staat. De inhoud ervan is voor een belangrijk deel in een eerder bericht weergegeven. Alle informatie is gefilterd en  gewogen. In mijn analyse tracht ik een samenhangend beeld te schetsen van de gebeurtenissen. Deepak:  How does it feel Joran? Joran: (with raised voice) You let my father be arrested, friend. Deepak: (very calm) That’s what I say. How does it feel? Joran: You know no good that my father has nothing to do [with this}. I have read your statements, friend. You two are lying […]
21 november 2010

Intermezzo Holloway: Een tussenstand

    Voordat de serie berichten over de “zaak Holloway” wordt afgesloten met een stuk over de corruptie en belangenverstrengeling die een rol zouden hebben gespeeld bij het ontsporen van de opsporing, zal ik binnenkort als sluitstuk van reconstructie van de gebeurtenissen in de nacht van zondag 29 mei 2005 op maandag 30 mei 2005 een stuk publiceren met als titel: “De dubbele moord bij het Marriott Hotel”.  Ik ben mij zeer bewust van het feit dat de serie berichten moeilijk te volgen is, zeker voor diegenen die niet in het dossier zijn ingewijd. Ik heb dan ook van meet af aan gewaarschuwd dat het zaak is het dossier grondig te bestuderen. Van verschillende vrienden heb ik vernomen dat het te detaillistisch is geworden en dat de hooflijn zoek raakt. Die kritiek is terecht, maar ingecalculeerd. Ik doe dan ook geen enkele concessie. Ik weiger mij over te leveren aan de oppervlakkigheid die journalisten als Peter R. de Vries zich eigen hebben gemaakt en die niet bijdragen tot de oplossing maar uitsluitend slachtoffers maken. In deze zaak, maar ook in het verleden. De kijkcijfers zijn goed en het geld loopt binnen, maar het is goedkoop en gemakkelijk en wie taalt er om diegenen die zich dit […]
19 november 2010

De vermoorde onschuld van Joran van der Sloot (vervolg)

  Opmerking vooraf:  Om een goed overzicht te krijgen is het wenselijk het voorgaande artikel eerst te lezen alvorens dit onthullende stuk te lezen. Onthullend omdat voor het eerst een samenhangend en coherent beeld wordt geschapen van diegenen die bij de verdwijning van Natalee Holloway zijn betrokken. Versnipperde informatie op internet is aan de hand van het dossier op geloofwaardigheid en betrouwbaarheid en derhalve op waarheidsgehalte getoetst. Daardoor is veel informatie gezuiverd. (….) Of het waar is, weet ik niet. De informatie op internet is te vaag. Informatie uit het strafrechtelijke en civielrechtelijke dossier levert voldoende aanknopingspunten op om te stellen dat Natalee Holloway vermoedelijk tussen 02.30 uur en 03,00 uur het leven heeft gelaten. Om ongeveer 01.50 uur zijn Joran en Natalee door Deepak en Satish op een stille, onverharde weg bij het Marriott Hotel afgezet. “A street with no name”. Deepak en Satish zijn vervolgens naar huis gereden. Om 02.00 uur logt Deepak op zijn computer in. Terwijl hij aan het chatten is met zijn Amerikaanse vroend John Charles Croes komt er een alarmerend telefoontje van Joran binnen. Het is dan 02.26 uur. Joran moet in paniek zijn geweest. Volgens Deepak zegt Joran dat hij Natalee “passed out” op het strand heeft achtergelaten. […]