februari 5, 2018

The Russia Probe: webinar

Op 11 maart a.s. verzorg ik een inleidende webinar over The Russia Probe. Dat is het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Middels een systematische en ingenieuze campagne heeft Rusland vanaf 2014 gepoogd het vertrouwen in de Amerikaanse democratische instituties te ondermijnen. Opvallend was dat het vizier vooral werd gericht op Hillary Clinton, terwijl de excentrieke vastgoedmagnaat en entertainer Donald Trump werd gesteund. Dat was verdacht, ook al omdat Trump en leden van zijn campagneteam sterke financiële banden hadden met Rusland. Het onderzoek richtte zich mede hierom steeds meer op Donald Trump, die verrassend de verkiezingen won. Naar de mening van vele deskundigen is de Russiaprobe het belangrijkste onderzoek in de Amerikaanse geschiedenis. Een onderzoek dat vermoedelijk verstrekkende gevolgen zal hebben. Zo wordt een impeachment van president Donald Trump bepaald niet uitgesloten en zelfs een strafrechtelijke veroordeling behoort volgens sommige juridische experts, tot de mogelijkheden. Het zou gaan om de grootste samenzwering aller tijden. “Russiagate” wordt vergeleken met “Watergate”, het schandaal dat Richard Nixon dwong tot aftreden. Maar het gaat verder en is veel ingrijpender. Over dit onderzoek geef ik een aantal webinars. Op 11 maart ga ik in op de levensloop van Trump, de aanloop naar de […]
november 22, 2017

De dood van Mitch Henriquez en de redelijke toerekening

  De video geeft een redelijk accuraat beeld van de gang van zaken tijdens en na de arrestatie van Mitch Henriquez. We zijn inmiddels een tijd verder. Weliswaar moet de rechtbank nog het vonnis vellen, maar de zaak wordt inmiddels behandeld en het Openbaar Ministerie heeft zijn eis geformuleerd. Die eis luidt dat de  rechtbank toepassing geeft aan art. 9a Wetboek van Strafrecht. Dat komt erop neer dat de agenten worden schuldig verklaard, maar dat geen straf of maatregel wordt toegepast. Deze in de ogen van velen te milde strafeis, berust op het feit dat het Openbaar Ministerie van mening is dat de agenten zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling en dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de dood van Henriquez. Geen doodslag dus, ook geen dood door schuld en zelfs geen (zware) mishandeling de dood ten gevolge hebbende. Het Openbaar Ministerie achtte “slechts” mishandeling bewezen. De agenten zouden disproportioneel geweld hebben gebruikt, maar het overlijden van Henriquez was het gevolg van een acute stress stoornis, die volgens enkele deskundigen ook door de enkele aanhouding en het verzet en dus zonder het gebruik van geweld “kon” zijn veroorzaakt. Het woord “kon” heb ik tussen aanhalingstekens gezet. Niet voor niets, zoals […]
november 8, 2017

Beveiligd: The unmasking of Donald Trump (1): De merkwaardige zelfmoord van Peter Smith

Er is geen samenvatting omdat dit bericht is beveiligd.
oktober 13, 2017

Een advies met grote gevolgen voor de praktijk

Niet zelden blijft de wetgever in gebrek bij het ontwerpen van een regeling die een technisch-juridisch ingewikkelde materie betreft. Een voorbeeld hiervan is de regeling die wordt gebruikt om een verdachte die een dadelijk uitvoerbare voorwaarde heeft overtreden, hangende het hoger beroep voor de rechter te brengen om de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf te bevelen. Mag een rechter de vrijheidsbeneming van een verdachte bevelen op basis van een vonnis dat niet onherroepelijk is? Over die – ook voor de praktijk – belangrijke rechtsvraag heeft AG Knigge onlangs een doorwrocht advies geschreven, dat menig praktijkjurist zich eigen zou moeten maken. Dat advies heeft de juridische status van een vordering tot cassatie in het belang der wet. Het is dus “ook” voorlopig. De Hoge Raad kan er anders over denken. Maar dat zou mij verbazen. Zijn advies is meer dan verdedigbaar. Het is overtuigend en de Hoge Raad zal het volgen. De vordering is gericht tegen een beslissing van de rechtbank Gelderland van 2 februari 2016 waarbij de gedeeltelijke tenuitvoerlegging is gelast van een eerder door diezelfde rechtbank grotendeels voorwaardelijk opgelegde straf, te weten jeugddetentie. Om misverstanden te vermijden dient voorop te worden gesteld dat het slechts ten dele de bevoegdheid van […]